Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
HARDWARE - SERVER 3 ks - 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 05.10.2022 09:00
Nákup pneumatik pro osobní vozidla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 10.10.2022 09:15
Nákup pneumatik pro nákladní vozidla a ostatní techniku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 10.10.2022 09:00
Nákup drapáku na kulatinu s rotátorem, včetně dovybavení stroje JCB 4CX o třetí hydraulický okruh a zámky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 22.09.2022
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2022 06.10.2022 09:00
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2022 14.10.2022 12:00
Sečení trvalých travních porostů 2022 - PROVOZ ZNOJMO
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2022 03.10.2022 09:00
Nákup 10 ks osobních vozidel SUV 4x4 (rok 2022)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 12.10.2022 10:00
VD Luhačovice, oprava bezpečnostního přelivu a skluzu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 05.10.2022 10:00
MVE Lobkovice, oprava provizorního hrazení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 06.10.2022 09:00
Rekonstrukce Dezinfekční jímky mezi Stájemi 2-3
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 27.09.2022 12:00
TR Ústí, PL32105234, oprava elektroinstalace plavidla
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 11.10.2022 10:00
Vltava ř.km 54,14 - rekonstrukce Šítkovského jezu
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 20.10.2022 10:00
Nákup staničních akumulátorů a nabíjecích zdrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2022 07.10.2022 09:00
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – výkon KOO BOZP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2022 03.10.2022 09:00
MVN Nové Stanovice - funkční objekt
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2022 03.10.2022 09:00
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II., III. a IV. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2023-2024
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 19.10.2022 09:00
VT Ohře, LB - probírka BP
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 07.10.2022 09:00
OOPP pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 03.10.2022 09:00
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2022) III.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 04.10.2022 10:00
OOPP lesnické
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Prokazování kvalifikace 15.09.2022 10.10.2022 10:00
OOPP běžné
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Prokazování kvalifikace 15.09.2022 10.10.2022 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky pro rok 2023
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadávání 15.09.2022
Kolový nakladač s příslušenstvím
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 07.10.2022 09:00
Plynové přípojky bytových domů v Selmicích
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 30.09.2022 09:00
OČS Svratka, stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 04.10.2022 10:00
Mumlava, Harrachov, oprava spádového stupně S5, ř.km 3,350
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 03.10.2022 08:30
Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2022 17.10.2022 10:00
Blšanka – probírka BP, Kryry
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 03.10.2022 10:00
Oprava stroje Menzi Muck A61 mobil
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 27.09.2022 09:00
všechny zakázky