Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace záplavového území Desné
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.01.2023 13.02.2023 09:00
VD Obříství, oprava hydraulického válce poklopových vrat PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.01.2023 16.02.2023 09:00
VD Rožátov, oprava dna štěrkové propusti
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.01.2023 14.02.2023 09:00
Napájecí cisterny na pastviny
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 21.02.2023 09:00
Mže, ř.km 13,878, Kozolupy, oprava jezu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 23.02.2023 10:00
Zajištění průvodcovských, pokladních a informačních služeb pro prezentaci NZM Kačina v roce 2023
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 09.02.2023 10:00
Kolešovický potok, ř. km 7,50 – 7,10 a Heřmanovský potok 0,65 – 0,00, revitalizace vodního toku - DUR
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 10.02.2023 10:00
PS Ml.Boleslav, oprava střešních oken provozní budovy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 20.02.2023 08:30
VD Lysá nad Labem, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení jezu – pravé pole
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2023 16.02.2023 09:00
Polešovický potok, Polešovice, řkm 6,800 – 7,400 – oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 22.02.2023 09:30
VD Brno, segmentový uzávěr - revize a oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 15.02.2023 10:00
VN Skalice - rekonstrukce
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 22.02.2023 09:00
Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí vč. LB za ukončovacím prahem
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 06.02.2023 09:00
Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č. 2 v km 0,900 - 1,900
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 09.02.2023 10:00
Rakovec, ř. km 14,880 – 15,060, Komořany, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 09.02.2023 09:30
Svitava, ř. km 54,775 – 55,545, Svitávka revitalizace toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 06.02.2023 09:00
Alesund - Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 23.02.2023 10:00
Řetězy (pro plovoucí plavební značení)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 06.02.2023 09:15
Vltava, ř.km 62,5 – 66,3 – lokální opravy břehového opevnění“
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 20.01.2023 13.02.2023 10:00
Nákup pneumatik pro nákladní vozidlo
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 06.02.2023 09:00
Obnova licence a přímé technické podpory výrobce centralizovaného řešení pro sběr provozních záznamů LOGmanager a SW podpory v celkovém rozsahu 1MD/měsíc
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2023 31.01.2023 10:00
VD Záskalská – úprava systému odběru vody
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 17.02.2023 10:00
Dodávka odčervovacích přípravků
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2023 10.02.2023 09:00
Dodávka 1ks užitkového motorového vozidla
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 19.01.2023 30.01.2023 09:00
Rámcová dohoda na potápěčské práce pro roky 2023 a 2024
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 19.01.2023 28.02.2023 09:00
Cidlina, Chlumec n. C., oprava PB nábřežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2023 06.02.2023 09:00
Zajištění telekomunikačních služeb a internetového připojení Zařízení služeb MZe s.p.o. do konce roku 2025
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2023 02.02.2023 10:00
Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2023 22.02.2023 09:00
Vyvážecí vlek na dřevo s hydraulickou rukou
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2023 02.02.2023 09:00
Rekonstrukce Finklova rybníka
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 07.02.2023 09:00
všechny zakázky