Veřejná zakázka: Rybníky R1, R2 v k.ú. Dobřeň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000703
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1227
Systémové číslo: P14V00001227
Evidenční číslo zadavatele: 228073/2011-MZE-130706
Počátek běhu lhůt: 14.12.2011
Nabídku podat do: 04.01.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rybníky R1, R2 v k.ú. Dobřeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba rybníků R1, R2 v k.ú. Dobřeň. R1 - vodní nádrž údolní protékaná s objemem celkového ovladatelného prostoru 6,537 tis. m3, hráz zemní sypaná přímá o délce 102,6 m. R2 - vodní nádrž boční protékaná s objemem celkového ovladatelného prostoru 8,537 tis. m3, hráz zemní sypaná boční o délce 223,0 m. Realizace bude provedena v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností AGRO-AQUA s.r.o., Jana Palacha 1552, Pardubice, zodpovědný projektant Ing. Jiří Filip

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy