Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Třebůvka, Dlouhá Loučka (ř.km 42,800 – 45,750) a LB přítok
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
Morava, Kunovice - Kostelany, LB řkm 142,560–143,100, oprava nátrží - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000 – 2,250)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
VD Velký rybník, sanace skály
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2021 28.01.2021 09:00
Labe, Pardubice, protipovodňová ochrana, LB, řeka Labe a Chrudimka – zpracování geometrických plánů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2021 09.02.2021 09:00
Bečva, Přerov – PPO města nad jezem - II. etapa – DSP+DPS
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2021 28.01.2021 09:00
Outsourcing profesionálních odborných služeb v rámci přechodu a rozvoje MS platformy Navision (Dynamics 365 Business Central) - s obnovením soutěže
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 12.01.2021 03.02.2021 10:00
Desná, Rapotín – Petrov nad Desnou, oprava koryta toku v úseku ř. km 14,800 – 19,400
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2021 27.01.2021 10:00
Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu – výkon AD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2021 27.01.2021 09:00
Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu – výkon TDS
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2021 27.01.2021 09:30
Chemická analýza půdních vzorků
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2021 22.01.2021 10:00
VD Bojkovice - odstranění sedimentů - předběžná tržní konzultace
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 08.01.2021 27.01.2021 11:00
VD Ludkovice – odstranění sedimentů - předběžná tržní konzultace
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 08.01.2021 27.01.2021 10:00
Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu – koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2021 22.01.2021 09:30
Obytná buňka - 1 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2021 29.01.2021 08:00
VD Vrchlice, náhradní výsadba v OPVZ vč. oplocenek
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2021 22.01.2021 08:00
Zajištění cestovních služeb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 31.12.2020 05.02.2021 12:00
Zajištění dodávky stravy a pronájem bufetu v areálu ústavu
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.12.2020 11.01.2021 10:00
Doplnění měření na řece Dyji v úseku Krhovice - Nové Mlýny
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.12.2020 20.01.2021 10:00
Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie a Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.12.2020 20.01.2021 09:00
MVE Lobkovice, potápěčské práce při osazení specifického provizorního hrazení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.12.2020 14.01.2021 09:30
Pořízení fotografií a videí projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014–2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.12.2020 18.01.2021 14:00
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2021
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání 21.12.2020
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2021
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání 21.12.2020
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2021
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání 21.12.2020
Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, oprava PB nábřežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330 – DSJ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.12.2020 20.01.2021 09:00
VD Poděbrady, oprava vodovodní přípojky od hlavního vodoměru do objektu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.12.2020 14.01.2021 09:00
Okluky, H. Němčí, ř.km 27,886 - 28,065, úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2020 04.01.2021 10:00
Rekonstrukce zdroje tepla na středisku Povodí Odry, státní podnik ve Vernířovicích
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.12.2020 28.01.2021 10:00
Ostrovský potok, Ostrov – těžba nánosů a úprava toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2020 05.01.2021 10:00
všechny zakázky