Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnovení části HAHA příkopu na zámku Kačina
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2019 29.01.2019 11:00
Úklid provozních prostor ekonomického úseku závodu Roudnice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2019 28.01.2019 08:00
Lotus Notes - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2019 31.01.2019 09:00
DVT Srbický p., ř. km 2,920 – 5,420, Krchleby, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2019 29.01.2019 10:00
DVT Kucínský potok, ř. km 0,05 a 0,25, Příchovice, oprava kamenných stupňů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2019 29.01.2019 10:00
Probírka břehových porostů na toku Vsetínská Bečva v k.ú. Brňov
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2019 28.01.2019 08:40
Loučná, Prachovice-Platěnice, výsadba břehových porostů PB, ř.km 10,200-12,000
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2019 08.02.2019 08:00
Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 15.02.2019 09:30
Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2019 - 2022 ve vymezených částech České republiky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2019 14.02.2019 12:00
Dodávka nákladního terénního automobilu N3, 6x6
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2019 19.02.2019 09:00
MULTIFUNKČNÍ TISKOVÉ SLUŽBY
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 11.01.2019 25.02.2019 13:00
Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 10.01.2019 29.01.2019 10:00
Úklid administrativní budovy VÚMOP, v.v.i. Praha - Zbraslav
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 10.01.2019 04.02.2019 13:00
DVT Starkočský potok, Starkoč, sekání travních porostů, ř.km 0,252-4,358 a 5,577-8,505
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2019 25.01.2019 08:00
DVT Ředický potok, Horní Ředice, sekání travních porostů, ř.km 8,876 - 11,655
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2019 25.01.2019 08:00
Hnojiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2019 31.01.2019 19:00
Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. ETAPA, km 0,000 – 1,881
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Prokazování kvalifikace 09.01.2019 01.02.2019 09:00
VD Křižanovice, dotěsnění vodorovné spáry IV. bloku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2019 01.02.2019 08:00
Mobilní buňka kontejnerového typu - 3 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2019 25.01.2019 08:00
Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI - rozvoj, nové vyhlášení
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
nadlimitní Příjem nabídek 08.01.2019 12.02.2019 10:00
VD Fláje - bezpečnostní prvky uvnitř hráze
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2019 30.01.2019 10:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, stupeň č.13 - č.16
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Prokazování kvalifikace 04.01.2019 28.01.2019 09:00
VD Dráteník, Záskalská, Obecnice, Pilská, Láz – zabezpečovací systémy VD
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2019 31.01.2019 10:00
Zajištění ostrahy objektů Strnady
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.01.2019 17.01.2019 14:00
Dodávka 2x nové SUV
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.01.2019 17.01.2019 14:00
Turistické informační centrum ve Slatiňanech
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.12.2018 29.01.2019 09:00
Arboristické ošetření stromů
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.12.2018 23.01.2019 09:00
Dodávka domácího nábytku na míru, včetně montáže a dopravy, ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.12.2018 10.01.2019 09:00
SW pro výzkumný ústav
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.12.2018 31.01.2019 12:00
VD Bystřička - rekonstrukce MVE
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Hodnocení 20.12.2018 14.01.2019 10:00
všechny zakázky