Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p.
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2018 13.07.2018 10:00
Obnova licencí statistického softwaru IBM SPSS 25
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2018 03.07.2018 10:00
Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2018 03.07.2018 12:00
Kamenickošenovský potok v Kamenickém Šenově - nad železničním viaduktem
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2018 10.07.2018 09:30
Síťový balancer - F5 - BIG-IP SERVICE - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2018 28.06.2018 09:00
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“ – dodatek č. 4
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 20.06.2018 21.06.2018 15:00
Dodávka skříně pro klíčení rostlin
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 29.06.2018 09:00
Projektová dokumentace
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.06.2018 02.07.2018 12:00
Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 03.07.2018 09:00
Velkokapacitní síťový zálohovací systém
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.06.2018 29.06.2018 09:00
VD Přísečnice rekonstrukce a oprava komunikace do podhrází podél paty hráze
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2018 11.07.2018 10:00
Nákup typizovaného kancelářského nábytku
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 24.07.2018 10:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru – elektrické spotřebiče
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 28.06.2018 12:00
VD Nové Mlýny - rekonstrukce stavební části objektu MVE - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 26.06.2018 09:30
Lačnovský potok, Lačnov
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 27.06.2018 10:20
Medlovický potok, Stříbrnice, km 2,320 - 3,220, úprava toku- projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 28.06.2018 09:00
Kotojedka, Zdounky, km 11,810 – 12,050, úprava toku - projektová dokumentace; autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 28.06.2018 10:30
SN Markvartovice, rekonstrukce funkčních objektů
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 03.07.2018 10:00
DODÁVKA OSOBNÍCH VOZIDEL
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 15.06.2018 31.07.2018 10:00
Spektrofotometr UV/VIS
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 26.06.2018 09:00
čisté prostory
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 25.06.2018 10:00
Rekonstrukce vrátnice v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 28.06.2018 10:00
VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 10.07.2018 10:00
VN Točenka, Babice u Kelče (rekonstrukce hráze) - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 27.06.2018 09:30
Bečva, Osek nad Bečvou – úprava koryta toku včetně stabilizačních objektů - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 27.06.2018 10:00
VD Horní Bečva – oprava návodního líce hráze
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 27.06.2018 09:00
Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř.km 5,590 - 6,150, zhotovení projektové dokumentace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 29.06.2018 08:00
Třebovka, Hylváty, odstranění nánosů z nadjezí, ř.km 2,735-3,508, zhotovení projektové dokumentace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 29.06.2018 08:00
Ležák, Zaječice, odstranění nánosů z nadjezí, ř.km 11,410-11,600, zhotovení projektové dokumentace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 29.06.2018 08:00
VD Slapy - oprava povrchových ochran přivaděče TG1 VE Slapy
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 13.06.2018 10.07.2018 10:00
všechny zakázky