Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytvoření software / webové aplikace pro evidenci a hodnocení výsledků vyšetření na paratuberkulózu skotu (PTB) za účelem certifikace statusu PTB hospodářství
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2018 08.10.2018 10:00
Obnova přístupových síť. prvků a rozšíření počítačové sítě v ústředí ÚHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.09.2018 04.10.2018 09:00
Obnova centrální síťové infrastruktury v datovém centru
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.09.2018 04.10.2018 09:00
Labe, LB, Heřmanice - Stanovice, ř. km 1021,700 - 1026,700, pěstební zásahy, I. a II. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2018 09.10.2018 09:00
Berounka PB, ř.km 3,7 – 8,0, k.ú. Lipence – kácení topolové aleje
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2018 05.10.2018 10:00
VD Kostelec nad Labem, SOB č.p. 803, oprava TZB
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2018 08.10.2018 09:00
Maintenance antispamového a antivirového řešení a služby s tím související
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.09.2018 02.10.2018 09:00
Rozšíření licencí pro virtualizaci datacentra
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.09.2018 02.10.2018 09:00
PPO Postřelmov – úprava prostor mobilních hrazení
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 03.10.2018 09:30
VMware - podpora (maintenance virtualizačního SW)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 04.10.2018 10:00
VD Hněvkovice - oprava nátěrů provizorního hrazení
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 10.10.2018 10:00
Nákup terénních multiparametrických přístrojů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 02.10.2018 09:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - činnost koordinátora BOZP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 04.10.2018 09:00
Dodávka infrastruktury pro provoz centrálního databázového serveru podniku Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 04.10.2018 10:00
Svitava, ř.km 82,916-90,059, Hradec nad Svitavou, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2018 05.10.2018 10:00
VD Práčov, oprava tělesa bezpečnostního přelivu, ř.km 30,400
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2018 18.10.2018 10:00
Opatovický potok, Ústí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 03.10.2018 09:00
VD Jevišovice – rekonstrukce VD – studie
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 01.10.2018 09:30
Mycí Automat
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 04.10.2018 09:00
Úpa, Česká Skalice, kácení porostů, ř. km 12,170 - 12,700
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 08.10.2018 09:00
PD Sázava - oprava kráčivého rypadla MM A81 Mobil
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2018 01.10.2018 10:00
VN Bílovec - odtěžení nánosů, stavba č. 3252
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2018 04.10.2018 10:00
DVT Křečovický potok (IDVT 10250948) ř.km 2,900 - 3,600/ 7,500 - 9,200/ 11,940 - 12,350 - Obnovení průtočnosti koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2018 05.10.2018 13:00
Odolné tablety pro NIL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.09.2018 26.09.2018 09:00
Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2018 26.09.2018 09:00
DVT Počepický potok IDVT 10257129, ř.km 0,0 - 8,7; k.ú.Nechvalice - obnova břehového porostu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2018 27.09.2018 10:00
DVT Říčanský potok IDVT 10100298, ř. km 13,610 - 14,000 a 14,500 - 15,550 a 16,700 - 21,300, k. ú. Říčany u Prahy - obnova průtočného profilu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2018 04.10.2018 10:00
Váhanka, Golčův Jeníkov, těžení nánosů přes obec, ř.km 5,670 - 5,963
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2018 05.10.2018 08:00
Rozšíření kapacity primárního diskového pole
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.09.2018 25.09.2018 09:00
Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2018 26.09.2018 09:00
všechny zakázky