Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bělský potok ř. km 1,839 - 1,974 - úprava koryta v k. ú. Bělá u Děčína u č.p. 93
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2021 30.06.2021 09:00
Restaurování historického kočáru typu Berlina - Coupé
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 09.07.2021 09:00
Auditorské služby pro rok 2021 - 2022
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 02.07.2021 08:00
Předběžná tržní konzultace - Výměna kotlů na tuhá paliva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 16.06.2021 08:00
Budova Roudnice n.L., č.p. 223, oprava budovy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 25.06.2021 10:00
Ochrana měkkých cílů objektů Národního zemědělského muzea, s.p.o.
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 28.06.2021 11:00
Ponorné kalové čerpadlo - 2 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 28.06.2021 10:00
VD Láz, oprava kabelového vedení
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 30.06.2021 10:00
VD Lovosice, VD Č.Kopisty, VD D. Beřkovice, VD Obříství, oprava tlakových uzávěrů do sektorových jezů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 24.06.2021 11:00
Labe, pravý břeh, Pardubice, Rosice n.L., ř. km 964,550 – 966,900, ošetření 24 ks stromů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 24.06.2021 09:00
Morava, Hráz Tovačov (Splavská) – oprava úseku u Mlýnského náhonu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 21.06.2021 09:00
VN Martinice - rekonstrukce
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.06.2021 12.07.2021 10:00
Jez Přerov, oprava těsnění a obnova antikorozní ochrany pravého segmentu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 24.06.2021 09:30
VD Seč, oprava kaskády přelivu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 25.06.2021 08:00
Labe, Valtířov, Děčín, zpracování PD pro provedení opravy břehového opevnění
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 24.06.2021 10:30
PS Kostomlaty nad Labem, oprava střechy garáží a dílny
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 29.06.2021 09:30
Slavoňovský potok, Lukavice, Vlachov, Slavoňov - oprava a optimalizace toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 09.07.2021 10:00
VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí (opětovné vyhlášení)
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 25.06.2021 10:00
Návrh a implementace interakčního a transakčního portálu klienta VS, úředníka a implementace API pro příjem podání
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 25.06.2021 08:00
DODÁVKA PLYNOVÉ KOTELNY na ZS Vysoká 2021
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 28.06.2021 10:00
KOPIE: Průzkum přírodních podmínek se zaměřením na lesy v CHKO Aragvi (Gruzie) II
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 07.06.2021 16.06.2021 09:00
Zátěžové scénáře bilančně ohrožených vodárenských nádrží Souš, Josefův Důl a Vrchlice
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 21.06.2021 09:30
Experimentální zařízení pro toxikologické testy na vodních organismech
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2021 23.06.2021 00:00
NIR/MIR analyzátor
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 23.06.2021 10:00
Pepsin pro laboratorní využítí
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 15.06.2021 14:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny – oprava PB zdi v nadjezí
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2021 22.06.2021 10:00
VD Nové Mlýny - opatření ke zlepšení podmínek přírodní rezervace fáze I. - plovoucí ostrovy
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2021 08.07.2021 10:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny – Rekonstrukce technologie
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2021 21.06.2021 10:00
Šembera, Sadská, oprava nátrže břehového opevnění, ř.km 4,430-4,470
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2021 25.06.2021 08:00
Morava, St.Město, PB řkm 147,700 - 147,900, oprava nátrží
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2021 14.06.2021 09:30
všechny zakázky