Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2018 29.11.2018 10:00
VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD - část: převzetí vytěžených nánosů (odpadu) včetně odvozu
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2018 29.11.2018 09:00
Nákup štěpkovače s dieselovým motorem (rok 2018)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2018 26.11.2018 10:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku 2019-2020
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 21.11.2018 09:00
Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 21.11.2018 10:00
VN Ordějov, revize spodní výpusti
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 20.11.2018 09:00
PK Hořín – modernizace systémů EPS a EZS
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 23.11.2018 10:00
Svahový nosič 2018
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 19.11.2018 10:00
GPS monitorovací systém
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 21.11.2018 09:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 2019
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 26.11.2018 09:00
Dodávka enologického analyzátoru
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 15.11.2018 10:30
Bílina,ř. km 1,065-1,158 - rekonstrukce u ČD
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 07.11.2018 27.11.2018 09:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 23.11.2018 10:00
Obraceč píce
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 26.11.2018 09:15
Diskový žací stroj
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 26.11.2018 09:00
Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 29.11.2018 09:00
Nákup železného koně (rok 2018)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 21.11.2018 10:00
Kapalinový chromatograf HPLC/MS - stavební práce
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2018 12.12.2018 10:00
Ostašovský potok, Liberec - Ostašov, probírka břehových porostů, ř.km 1,750 - 3,550,I.etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2018 15.11.2018 09:00
Servery - nákup 2018
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2018 16.11.2018 13:00
DVT IDVT 10175135 Krucemburk, oprava opevnění, ř. km 0,315-0,460
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2018 16.11.2018 08:00
VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 23.11.2018 10:00
Řetězy (pro plovoucí plavební značení)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.11.2018 23.11.2018 11:00
Upgrade softwaru vizualizace provozních stavů OČS
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.11.2018 15.11.2018 10:00
Úprava plavebního značení na mostech Baťova kanálu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.11.2018 15.11.2018 09:30
Kancelářská technika a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.11.2018 15.11.2018 09:00
Probírka břehového porostu na VVT Moravská Sázava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.11.2018 15.11.2018 09:00
Dodávka PC a monitorů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2018 09.11.2018 10:00
Zařízení pro expanzi buněk a expresi proteinů
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2018 12.11.2018 10:00
všechny zakázky