Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Fojtka, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů, ř.km 0,550 - 1,090,II.etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2020 19.10.2020 08:00
Smědá, Raspenava, kácení havarijních stromů na LB u pošty, ř.km 31,280-31,370
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2020 19.10.2020 08:00
Labe, zdrž Brandýs, PB, ř.km 870,920-871,150, odpočinková zóna, k.ú. Káraný, kácení a výsadba doprovodného porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2020 16.10.2020 09:00
Juhyně, oprava měrného stupně u LG
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2020 12.10.2020 10:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2020 14.10.2020 09:00
MVN Slepotice, obnova vodního díla
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 30.09.2020 02.11.2020 10:00
Ohrazenický potok, Ohrazenice, obnova koryta
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 30.09.2020 02.11.2020 10:00
2. část - 1 ks užitkového vozidla pro SSP – VH laboratoře
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2020 15.10.2020 13:00
1. část - 1 ks užitkového vozidla pro DaM závodu Opava
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2020 15.10.2020 13:00
Užitková vozidla 2020
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadávání 29.09.2020
Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2021-2022
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2020 12.10.2020 10:00
Nákup hlubinné multiparametrické sondy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2020 13.10.2020 09:00
MVE Litice nad Orlicí, oprava VN části
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2020 15.10.2020 08:00
Jez Jablonné nad Orlicí, Luxův jez, oprava betonových a zděných konstrukcí - diagnostika betonové konstrukce, včetně vyhodnocení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2020 15.10.2020 08:00
Centrální datové úložiště - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2020 19.10.2020 09:00
Dodávka 30 ks digitálních mikroskopů včetně stativů - 2020
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 12.10.2020 10:00
Rámcová dohoda na Outsourcing profesionálních odborných služeb v rámci přechodu a rozvoje MS platformy CRM (Dynamics 365 Customer Engagement)“ (s obnovením soutěže)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2020 13.10.2020 13:00
Topoly – Napajedla, u Pahrbku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 06.10.2020 10:00
Stavební úpravy výstavních sálů ve 4.NP budovy NZM Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2020 15.10.2020 10:00
Přírodě blízká protipovodňová ochrana - obec Karlovice, Zadní Ves
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2020 15.10.2020 10:00
BH 14, Lipno nad Vltavou – oprava bytového domu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 16.10.2020 10:00
Montážní buňka
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 09.10.2020 09:00
VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 07.10.2020 09:00
Rámcová dohoda na nákup notebooků
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2020 12.10.2020 10:00
VD Blatno – oprava funkčních objektů
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2020 09.10.2020 09:00
Dodávka ICT prostředků
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 14.10.2020 10:00
VD Morávka - převedení extrémních povodní, stavba č. 4074
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 22.10.2020 10:00
Dodávka pohonných hmot prostřednictvím odběrových karet
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 22.10.2020 10:00
Litolská svodnice, PB, ř.km 0,150-0,300, údržba břehového porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 08.10.2020 09:00
Termokomora (vestavba do ocelokůlny)
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2020 29.09.2020 12:00
všechny zakázky