Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Střekov, vrtný průzkum levé zdi VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 08.10.2019 10:30
Labe, Libochovany, kácení 6 ks stromů v ochranném pásmu dráhy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 08.10.2019 10:15
VD Karolinka – pozorovací pilíř
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 03.10.2019 10:00
VDNM, střední objekt, rozmrazování segmentů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 08.10.2019 10:00
VD Slušovice oprava elektroinstalace v odběrné věži a strojovně spodních výpustí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 07.10.2019 10:00
Údržba břehových porostů na VVT Rožnovská Bečva, VVT Vsetínská Bečva a VVT Bečva
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 02.10.2019 09:00
VD Pastviny, oprava krytu komunikace k budově č.p. 313
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 08.10.2019 08:00
Jizera,Čejetice-Mladá Boleslav,kácení a ošetření nebezpečných stromů,řkm 35,400-38,260,II.etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 07.10.2019 13:00
Levostranný bezejmenný přítok Jelenického potoka (IDVT 10182899),Liblice,kácení břehového porostu,ř.km 1,750-2,000
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 07.10.2019 13:00
Vytvoření software / webové aplikace pro evidenci a hodnocení dat o spotřebě léčiv, nemocnosti a léčbě v chovech prasat v ČR
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2019 30.09.2019 10:00
PS Služeb Pouchov, oprava keramických obkladů stěn mycího boxu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2019 04.10.2019 09:15
Budova ředitelství Povodí Moravy, s.p. – Odbourání terasy
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2019 30.09.2019 09:30
Mulčovací rameno
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2019 04.10.2019 09:00
Výroba, dodávka a montáž nábytku pro Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 19.09.2019 30.09.2019 09:00
VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2019 03.10.2019 09:00
Mobilní odsávací systém svařovacích zplodin s příslušenstvím
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2019 07.10.2019 13:00
Košátecký potok ,Liblice,probírka břehového porostu u Geoindustrie,ř.km 8,200-8,500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2019 02.10.2019 08:45
Hlavnovský potok,Lhota, probírka břehového porostu, řkm 2,500-3,800
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2019 02.10.2019 08:45
VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí + MVE rekonstrukce a modernizace
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2019 08.10.2019 10:00
Vlkava,Kostomlaty n.Labem,oprava mostu v ř.km 0,020
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 18.09.2019
VE Rudolfov, vyčištění TG1
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 18.09.2019
Labe, Obříství, Kly, oprava břehového opevnění
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2019 08.10.2019 10:00
Parní čistič
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2019 02.10.2019 08:45
Nákup 2 ks traktorů (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 04.10.2019 10:00
Nákup zařízení pro mobilní sběr dat
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 16.09.2019 25.09.2019 09:00
Mohelka, Buřínsko, probírka břehového porostu, ř.km 5,300 - 5,780
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2019 02.10.2019 08:45
Kabina na Arctic Cat Prowler včetně topení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2019 02.10.2019 08:45
DVT Střebovka,Kouřim, údržba břehových porostů ř. km 0,550
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2019 04.10.2019 08:00
SUV - 4 ks
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 17.10.2019 10:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2019 14.10.2019 13:00
všechny zakázky