Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 06.03.2024 10:00
Rámcová dohoda na nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 03.04.2024 10:00
PS Pardubice, provozní úsek Loučná, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 11.03.2024 10:00
PS Pardubice, provozní úsek Chrudimka, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 11.03.2024 09:00
Ochranné a zdravotní potřeby pro koně
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 19.03.2024 09:00
Třemošná, ř.km 39,40 - 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 11.03.2024 10:00
VD Karolínka – oprava dlažeb a vývaru u LG
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 06.03.2024 09:00
VD KLECANY- ROZTOKY – výkon TBD v průběhu stavby MVE
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2024 03.04.2024 10:00
Otava, Horažďovice – úpravy jezu Mrskoš ř.km 72,285
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2024 03.04.2024 11:00
Poskytování služeb elektronických komunikací
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 22.03.2024 10:00
Pořízení a provoz IS pro správu prostorových dat
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 27.03.2024 10:00
VD Stanovice – sanace betonů vnitřních prostor VD
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2024 07.03.2024 09:00
Budova Píšťany č.p. 96, rekonstrukce kanalizačního systému a soc. zařízení poříčního dozorství
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 05.03.2024 09:00
VD Brandýs n. L., oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky - výkon KOO BOZP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 06.03.2024 09:00
Most přes Stř. Moravu, Hynkov – oprava hydroizolace, sanace povrchů spodní stavby a nosné konstrukce – PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 27.02.2024 09:00
Moravská Sázava, Jez Zvole – migrační zprůchodnění
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 05.03.2024 10:00
Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Kreativa
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 21.03.2024 10:00
PS Žamberk, instalace FVE
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 04.03.2024 09:00
Optický emisní spektrometr
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 07.03.2024 09:00
Kolový traktor s žacím ramenem
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 06.03.2024 09:00
VD Landštejn, segmentové uzávěry – revize a oprava
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 05.03.2024 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Nové středisko chovu Slatiňany“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 11.03.2024 11:00
Technický dozor investora při realizaci stavby „Nové středisko chovu Slatiňany“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 11.03.2024 11:00
Příkopové rameno
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 11.03.2024 09:00
Pěstební činnost Obora Březka - 2024
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 28.02.2024 09:00
Veterinární služby pro hospodářská zvířata
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 04.03.2024 09:45
02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice, stavba č. 5882
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 18.03.2024 10:00
Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2024 05.04.2024 09:00
Morava, Olomouc – oprava PB opěrné zdi nad jezem Olomouc - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 26.02.2024 10:00
Krmiva, krmné směsi a krmné komponenty
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2024 29.02.2024 09:45
všechny zakázky