Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Praze
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2019 21.03.2019 14:00
Přírodě blízká protipovodňová opatření Hustopeče nad Bečvou
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 28.02.2019 09:30
Areál závodu Chomutov – hala 1 – sklad - rekonstrukce elektroinstalace a protipožární nátěry v administrativní části objektu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 04.03.2019 10:00
VD Habrkovice, oprava opevnění v nadjezí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 05.03.2019 09:00
Nikolčický p., ř. km 4,200 – 4,600, Nikolčice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 25.02.2019 10:00
Dodávka kancelářského nábytku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 28.02.2019 10:00
Doplnění příslušenství ke strojům Kaiser (2 drapáky)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 27.02.2019 09:00
K.Vary, Horova 12 – odvedení podzemních vod z podloží objektu budovy
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 07.03.2019 09:00
FVE Povodí Vltavy - Slapy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 28.02.2019 10:00
FVE Povodí Vltavy - Sázava
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 28.02.2019 10:00
VD Němčice, OKÁL č. p. 35 - zateplení a výměna zdroje vytápění
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 26.02.2019 10:00
Vřesůvka, Výšovice - optimalizace toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 25.02.2019 09:00
Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů (část SO 02, SO 03 a SO 04)“
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 28.02.2019 09:00
Dodávka vozidla kategorie M1, obchodní třídy E-MPV, BUS
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 04.03.2019 09:00
Pracký p., ř. km 1,933 – 2,536, Prace, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2019 22.02.2019 10:00
VD Lučina - rekonstrukce komunikace a mostu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2019 27.02.2019 10:00
Úklid provozních prostor ekonomického úseku závodu Roudnice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2019 25.02.2019 08:00
Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička; Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2019 11.03.2019 09:30
Plynový chromatograf
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2019 27.02.2019 09:45
Ex-ante analýza zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021-2027
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 11.03.2019 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Šumperku
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 27.02.2019 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe ve Strakonicích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 27.02.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 27.02.2019 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví - rok 2019 (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2019 22.02.2019 09:00
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 19.03.2019 09:00
Dodávka vozidla kategorie N3, 4x4 - nosič kontejnerů s hydraulickou rukou
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 18.03.2019 09:00
Orlice, Štěnkov, kácení a prořez břehového porostu - II. etapa, ř.km 0,000 - 0,500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2019 22.02.2019 08:00
Loučná, Cerekvice nad Loučnou, Nedošín, kácení a prořez břehového porostu, ř.km 52,300 - 53,600 a ř.km 58,450 - 59,5505
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2019 22.02.2019 08:00
Pěstební činnost na rok 2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 20.02.2019 09:00
VD Orlík - fotovoltaický systém
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 10:00
všechny zakázky