Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratorní rozbory pro VS Opočno v letech 2020-2022
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2020 10.02.2020 12:00
Zajištění závodního stravování, včetně provozu kantýny pro zaměstnance, v objektu ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 23.01.2020 20.02.2020 10:00
Klimatizace – výdejna PŘ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2020 07.02.2020 10:00
Labe, Hradec Králové, oprava spárování opěrných zdí, ř.km 994,330 - 994,440
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2020 10.02.2020 10:00
Dodávka pásového cepového mulčovače robotického + valníkového přívěsu pro přepravu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 06.02.2020 09:00
Bystřice, shybka Komárov, vyčištění shybky, ř. km 22,500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 06.02.2020 09:00
Průmyslový náhon, Vysoké Mýto, kácení a prořez břehového porostu, ř. km 1,686 – 2,750
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 07.02.2020 08:00
Loučná, Benátky, kácení a prořez břehového porostu, ř. km 63,500 – 65,570
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 07.02.2020 08:00
VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně hráze (zhotovení PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 14.02.2020 08:00
IDVT 10171112, Čermná n.O., odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř.km 0,222 - 1,547
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 07.02.2020 09:00
Napájení serverovny a doplnění silových okruhů
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 31.01.2020 14:00
Krmiva a krmné komponenty pro zvířata
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2020 24.02.2020 09:45
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2020 – 2021
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2020 25.02.2020 10:00
Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města – autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 31.01.2020 09:00
Brusnický potok, Dolní Brusnice, kácení břehového porostu, ř.km 1,120 - 2,480
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 04.02.2020 09:00
Užitková vozidla 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 28.01.2020 10:00
VD Pařížov, přístřešek pro mechanizaci - dodávka stavebního materiálu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 14.02.2020 08:00
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: TDI
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 12:00
Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 06.02.2020 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 29.01.2020 09:00
Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 14.02.2020 10:00
VD Křižanovice, oprava nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 09:00
Dodávka, montáž a instalace skleníků - II. fáze, v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2020 29.01.2020 10:00
VD Předměřice, oprava nástaveb jezových pilířů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2020 29.01.2020 10:00
Dodávka vakcinačních přípravků včetně vakcinace a dodávka odčervovacích přípravků
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.01.2020 21.01.2020 09:00
Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř. km 2,530 a 2,580 (zhotovení PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2020 24.01.2020 08:00
Geometrické plány ochranných hrází – levý břeh Vltavy v Českých Budějovicích
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř.km 10,600-10,630 (zhotovení PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2020 24.01.2020 08:00
Vltava LB, ř. km 247,000 - 248,500 - Boršov nad Vltavou - údržba porostů.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2020 24.01.2020 10:00
Stavební úpravy bytu v budově NZM Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 21.01.2020 14:00
všechny zakázky