Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb 2020
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2019 09.01.2020 09:00
Tampelačka, Tample, kácení havar. stromů, ř. km 3,350-3,530
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2019 07.01.2020 08:00
Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města - autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2019 07.01.2020 09:00
Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města - koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2019 07.01.2020 09:30
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání 11.12.2019
Zařízení Dell - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2019 20.12.2019 09:00
VD Koryčany – těžba sedimentů
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 11.12.2019 03.01.2020 10:00
Obnova licence a podpory pro firewally KERNUN UTM 440 Cluster a KERNUN KBI 480
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2019 19.12.2019 09:00
Olešnice, Zlíč, kácení a pěstební zásahy, ř. km 0,200 -0,500, I. až III. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2019 03.01.2020 09:00
Rekonstrukce měření a regulace 7 kotelen v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.12.2019 19.12.2019 10:00
Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP, DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.12.2019 09.01.2020 10:00
Trnávka, Trnava u Zlína, dílčí úpravy toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.12.2019 20.12.2019 09:30
Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.12.2019 10.01.2020 09:00
Stavební úpravy bytové jednotky, č.p. 698, Netluky
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2019 30.12.2019 09:45
Mycí a dezinfekční automat s horkovzdušným sušením
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2019 30.12.2019 09:45
Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, nový balvanitý skluz v km 26,117, č. stavby 4139
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2019 06.01.2020 12:00
Nákup tří osobních automobilů nižší třídy naftového pohonu v provedení kombi se zvýšeným podvozkem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 05.12.2019 10.01.2020 09:00
Technický dozor investora při realizaci stavby „Stavební úpravy v areálu „Borek“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2019 03.01.2020 09:00
Licence Open license for Government
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 04.12.2019 13.12.2019 09:00
Technické plyny na rok 2020
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví - rok 2020
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 19.12.2019 09:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 17.12.2019 09:00
Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2020
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 16.12.2019 10:00
Čidla pro environmentální a ekologický monitoring
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2019 11.12.2019 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 16.12.2019 09:00
Upgrade stávající IT infrastruktury ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2019 11.12.2019 10:00
Napájecí cisterny na pastviny
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 18.12.2019 09:00
Průtokový cytometr
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2019 18.12.2019 10:00
všechny zakázky