Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Josefův Důl, rekonstrukce koupelny v domku hrázného
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 04.10.2021 08:30
Materiál pro sestavení přístrojů pro stanovení transpiračního proudu s vestavěným přírůstoměrem (SAP_FLOW)
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 30.09.2021 12:00
Oprava vodárny a oprava oplocení na st. parc. č. 39 v k.ú. Písek
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 30.09.2021 08:00
Dodávka kyvetových testů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 10:00
Jelenický potok, Jelenice u Mělníka, udržovací řez topolové monokultury, ř.km 4,500 - 4,900
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 08:30
Radiochemický analyzátor alfa aktivity
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 10:00
Sklad Týnec nad Labem, oprava střechy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 30.09.2021 09:00
Labe, Vědomice, oprava břehového opevnění ř.km od 808,7 do 808,9
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 05.10.2021 10:00
Kněžmostka, Drhleny, kácení nebezpečných stromů, ř.km 12,641 - 12,773
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 08:30
Mlynařice, Stará Lysá, probírka břehových porostů, ř.km 7,200-8,700
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 08:30
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 13.10.2021 11:00
Slavoňovský potok, Lukavice, Vlachov, Slavoňov - oprava a optimalizace toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2021 15.10.2021 10:00
DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000-2,250)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 29.09.2021 09:00
HW centralniho DB clusteru - prodloužení záruky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 12.10.2021 09:00
Dodávka klimatické růstové komory pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 23.09.2021 10:00
Zasíťování technického izolátoru na pokusném pozemku VÚRV v. v. i. Praha - Slaný - 2021
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 23.09.2021 10:00
Ležák, Zaječice, kácení a prořez břehového porostu, ř.km 9,800 – 11,520
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 30.09.2021 08:00
Doubský potok, Minkovice, kácení hav. stromů, ř.km. 2,220 - 5,900
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 04.10.2021 08:30
VD Mšeno II, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů,II.etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 04.10.2021 08:30
Restaurování sochy sv. Gotharda
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 01.10.2021 13:00
Dlouhá strouha, Kvasiny, odstranění břehového porostu – ř. km 5,270 - 5,580
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 30.09.2021 08:00
VD Lipno I. - přístav
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 15.11.2021 10:00
Mrazící box volně stojící
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2021 29.09.2021 09:45
Analyzátor uhlíku a dusíku v kapalných vzorcích
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2021 20.09.2021 10:00
Labe, Němčice n.L., Dříteč, LB, ř.km 978,10 – 978,70, pokácení 18 ks topolů kanadských a provedení kompenzační výsadby 15 ks stromů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2021 23.09.2021 09:30
Labe, Pardubice, Rosice n.L., ř. km 963,669 – 968,100, kácení a ošetření břehového porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2021 23.09.2021 09:00
Pěstební činnost na rok 2021 (opakovaná VZ II.)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2021 21.09.2021 09:00
Dodávky spotřebního matreriálu pro tiskárny 2021
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2021 22.09.2021 09:00
Nákup GPS 7 KS
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 08.09.2021 17.09.2021 09:00
Dodávka počítačů, notebooků a dalších zařízení IT
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2021 22.09.2021 09:00
všechny zakázky