Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Malotraktory – 3 ks
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 17.08.2018 06.09.2018 10:00
VD Mšeno, injekční štola, oprava funkce dilatační spáry a VD Mšeno, oprava střechy domků spodních výpustí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2018 03.09.2018 08:30
Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2018 04.10.2018 10:00
Outsourcing role hlavního architekta
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2018 27.08.2018 09:00
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav II - část I - Demolice stávajících stavebních objektů a hrubé terénní úpravy
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 16.08.2018 17.09.2018 10:00
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav II - část II - Stavba depozitáře
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 16.08.2018 17.09.2018 11:00
Nákup notebooků
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2018 23.08.2018 13:00
Propagační předměty ÚHÚL a lesní pedagogika
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2018 03.09.2018 10:00
VD Karhov – zajištění stability vzdušního svahu hráze
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2018 05.09.2018 10:00
Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř
Zařízení služeb MZe s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2018 18.09.2018 12:00
Grafické a kreativní zajištění komunikační kampaně Ryba na talíř pro roky 2018 a 2019
Zařízení služeb MZe s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2018 18.09.2018 12:00
Realizace fotografií a videí pro projekt Ryba na talíř pro roky 2018 a 2019
Zařízení služeb MZe s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2018 18.09.2018 13:00
Tvorba webových stránek a elearningové webové aplikace pro projekt Ryba na talíř pro roky 2018 a 2019
Zařízení služeb MZe s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2018 18.09.2018 14:00
Vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV – dopady intervencí na stav organické hmoty, biologickou aktivitu v půdě a erodovatelnost půdy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2018 17.09.2018 10:00
Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy - Hodnocení příspěvku k zachování a podpoře biodiverzity
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 15.08.2018 17.09.2018 10:00
Vltava, zdrž Vraňany – odstranění sedimentů z plavební dráhy
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2018 31.08.2018 10:00
Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 27.08.2018 10:00
VD Lipno - přístav, DSP a DPS, AD stavby
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 30.08.2018 10:00
Zprůtočnění koryta na DVT Blata v ř.km 29,90 – 34,00
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 27.08.2018 09:15
Drnový potok, ř. km 3,21 - 4,00, Klatovy, odstranění nánosů z úpravy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 03.09.2018 10:00
Dodávka 2 kusů užitkových vozů N1 s chladícím agregátem pro svoz vzorků
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 28.08.2018 14:00
Svodnice Hrušky, ř. km 14,750 - 15,830, úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 29.08.2999 09:00
Jizera, Malá Skála, probírka BP, ř.km 91,400 – 92,400, I. a II. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2018 03.09.2018 08:30
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - ověřovací IG průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2018 28.08.2018 10:00
VD Klecany – oprava technologie středního jezového pole
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2018 29.08.2018 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V ROCE 2019
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2018 17.09.2018 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V TUZEMSKU V ROCE 2019
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2018 17.09.2018 10:00
Stavební úpravy RD Netluky č.p. 835
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 05.09.2018 09:45
VD Těšetice – závlaha na vzdušné straně hráze
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 27.08.2018 10:00
Probírka břehových porostů u VVT Sitka (IDVT10100114) v k.ú. Moravská Huzová
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 27.08.2018 09:00
všechny zakázky