Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kolaborační řešení přechodu na modernější e‐mail server s rozšířením o další funkce elektronické komunikace
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 05.11.2020 12:00
VD Roudnice nad Labem, oprava hydraulického válce MPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 10.11.2020 10:00
Budova ŘSP, lokální klimatizace B215 + B216
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 09.11.2020 09:00
NZM Čáslav – Zřízení dešťové kanalizace – SO 01 – stavební práce
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 02.11.2020 10:00
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení (doplnění) - JŘBU
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 22.10.2020 26.10.2020 23:00
Chovná technologie do pavilonu ryb
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 04.11.2020 09:00
Zpracování mezd zaměstnanců, daňové a účetní poradenství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 11.11.2020 14:00
Poptávkové řízení/průzkum trhu – „Výroba totalizátoru – zařízení pro kumulativní měření srážek během zimního období“
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 30.10.2020 10:00
Stavební úpravy výstavních sálů ve 4.NP budovy NZM Praha II
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 12.11.2020 10:00
Podolský potok, Heřmanův Městec, oprava zdí, ř. km 12, 713 - 12, 800 (zpracování PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 06.11.2020 08:00
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 13.11.2020 10:00
Management sedimentů na území ve správě státního podniku Povodí Labe – Analytická část
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 21.10.2020
Servisní stání služebních plavidel – Sudoměřice, Strážnice, Spytihněv
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 09.11.2020 10:00
Zařízení IBM - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 04.11.2020 09:00
Poskytnutí standardizované podpory (maintenance) HW produktů HP
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 20.11.2020 10:00
Nákup rolového laminátoru
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 19.10.2020 29.10.2020 09:00
Labe, k.ú. Střekov, k.ú. Svádov, náhradní výsadba s následnou péčí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2020 11.11.2020 10:00
MVE Libčice - oprava TG
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 25.11.2020 10:00
Nákup scanneru pro NZM
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 27.10.2020 10:00
Kácení rizikových stromů a ořez - Zlínsko
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 29.10.2020 09:30
Náhradní výsadba VN Fryšták
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 29.10.2020 09:00
Dodávka počítačů, notebooků a dalších zařízení IT
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 03.11.2020 09:00
Labe, zdrž Brandýs, PB, ř.km 866,040, k.ú. Stará Boleslav, kácení a výsadba doprovodného porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 05.11.2020 09:00
Fekál II.
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 26.10.2020 10:00
VD Kostelec nad Orlicí, oprava jezu, ř. km 49,278
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 02.11.2020 09:00
IDVT 10167316, Horní Staré Město, kácení břehového porostu, ř. km 0,570 - 0,840
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 02.11.2020 09:00
Labe, Kunčice nad Labem, probírka břehového porostu v ř.km 1063,100 - 1066,122, I.etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 29.10.2020 09:00
Dodávka virtualizačního clusteru (3ks serverů) a datového úložiště
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 02.11.2020 09:00
Výkon TBD na vybraných vodních dílech II. kategorie v letech 2021-2024
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.10.2020 11.11.2020 10:00
Zajištění služeb ostrahy majetku 2021–2025
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 13.10.2020 23.11.2020 09:00
všechny zakázky