Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Náhradní díly čerpadla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 15.12.2022 09:15
Poptávkové řízení - nákup pelet pro VS Kunovice
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
mimo režim ZZVZ Zadávání 25.11.2022 02.12.2022 13:00
Přístroje pro ekologický monitoring
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 02.12.2022 10:00
Malý labský náhon, Plotiště nad Labem, probírka břehového porostu, ř. km 8,450 – 10,036
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 12.12.2022 08:30
Drahyně, Horní Vlčkovice, kácení stromů, ř.km 5,770 - 6,080
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 12.12.2022 08:00
IS OOS - nové webové služby pro komunikaci s MZE, aplikace pro potřeby vzorkování a úpravy ohlášení dovozu 2022-2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 13.12.2022 09:00
Nákup traktorových vleků
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 07.12.2022 10:00
Traktory 2022
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2022 08.12.2022 10:00
VD Letovice – pažení stavební jámy vývaru
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2022 05.12.2022 10:00
Nákup nákladních vozidel (rok 2022)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 08.12.2022 10:00
Nákup svahových kloubových sekaček (rok 2022)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 08.12.2022 10:00
Univerzální drapák pro Kaiser S12
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 06.12.2022 09:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku na rok 2023
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 02.12.2022 10:00
VD Pařížov, oprava segmentů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 19.12.2022 08:00
Poskytování IT služeb souvisejících se správou počítačové sítě Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i., Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 12.12.2022 13:00
Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 02.12.2022 09:30
Maintenance licencí CheckPoint
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 21.11.2022 30.11.2022 09:00
Datové propojení poboček NZM
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2022 20.12.2022 11:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2022 01.12.2022 13:00
VD Miřejovice - oprava technologie a PKO válce č. 1
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2022 06.12.2022 10:00
VD Podbaba – zateplení bytového domu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 30.11.2022 10:00
Zajištění úklidových služeb v Plané nad Lužnicí
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 06.12.2022 09:00
Kontrolní povodňové vlny TPV 10 000 na Lužické Nise a Lomnici
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 02.12.2022 12:00
Pekelský potok, suché retenční nádrže Raspenava, studie proveditelnosti
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 07.12.2022 12:00
ŘSP, oprava střechy budovy B a rekonstrukce střechy budovy A, včetně instalace FVE na střeše budovy A a C
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2022 13.12.2022 10:00
PPO Píšťany - sklad MPPZ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2022 01.12.2022 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2023 - PROVOZ ZNOJMO
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2022 28.11.2022 09:00
Reparametrizace a optimalizace SIEM řešení MZE 2022+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 21.12.2022 10:00
Velkokapacitní systém pro ukládání dat II
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2022 24.11.2022 09:00
Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 06.12.2022 10:00
všechny zakázky