Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Ludkovice, VD Bojkovice, jez Nedakonice, provozní objekty, rekonstrukce vytápění – II. etapa (VD Bojkovice, jez Nedakonice)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 23.03.2021 10:00
Jez Vysoké Mýto - Čápovna, oprava dlažeb a sanace betonů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 22.03.2021 08:00
Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá - oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 22.03.2021 10:00
DVT Týnečka a DVT Beroňka – oprava toku - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 22.03.2021 09:00
VD Podhora - potrubí SV a zajištění MZP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 25.03.2021 09:00
Mnětický potok, Nemošická svodnice, Nemošice, sekání a mulčování vegetace v úpravě, ř.km 0,000 - 1,050 + 0,000 - 0,150
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 26.03.2021 08:00
VD SKALKA – oprava drážek provizorního hrazení pro segment a SV - dodatečné práce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2021 24.03.2021 09:00
Třebovka, Dlouhá Třebová, odstranění nánosů, ř.km 3,425 - 7,738 - zhotovení PD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 22.03.2021 08:00
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 23.03.2021 09:00
PPO Albrechtice nad Orlicí, oprava elektrorozvaděčů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2021 22.03.2021 08:00
Experimentální zařízení pro toxikologické testy na vodních organismech
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2021 19.03.2021 10:00
VD Modřany – oprava technologie levého jezového pole
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2021 18.03.2021 10:00
Střela u Chyše - revitalizace stávajícího koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2021 22.03.2021 10:00
„VD Letovice- rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů – koordinátor BOZP“
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2021 16.03.2021 09:00
ČS Štinkava – nový řídící systém
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2021 18.03.2021 10:00
VN Martinice – rekonstrukce
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 03.03.2021 01.04.2021 10:00
Plátenický potok, Rochlice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,177 - 0,195
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2021 22.03.2021 09:00
Zajištění průvodcovské služby pro prezentaci zámku Kačina v roce 2021
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2021 15.03.2021 10:00
Dodávky technických plynů a nájem tlakových lahví
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2021 17.03.2021 09:00
VN Ordějov - oprava výpustného objektu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 16.03.2021 10:00
Nákup odolných tabletů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 01.03.2021 10.03.2021 10:00
Ředický potok, Horní Ředice, Dolní Ředice, sekání trávy, ř.km 5,760-11,655
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 19.03.2021 08:00
Úklidové služby pro NZM, pobočka Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 11.03.2021 12:00
PS Jičín, DVT, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 15.03.2021 09:30
Haná, Dřevnovice, Chvalkovice, km 17,485-19,415, oprava nátrží
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 15.03.2021 09:30
Kunčinský potok, Moravská Třebová - nánosy, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 15.03.2021 10:00
Dřevíč, Velký Dřevíč, sečení břehových porostů, ř. km 0,100 – 2,300
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 15.03.2021 09:00
Ochranné pracovní oděvy a pomůcky)
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 09:45
Zajištění tisku pro rok 2021
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 08.03.2021 10:00
Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km 12,300 - 12,565 - PD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 19.03.2021 08:00
všechny zakázky