Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Úroveň přežití jedinců candáta obecného (Sander lucioperca) puštěných zpět do rybářského revíru po ulovení sportovními rybáři
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 31.07.2018 10:00
VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 26.07.2018 09:00
Dodávka skříňového hlubokomrazícího boxu
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 01.08.2018 09:00
Provádění úklidových prací v objektu podnikového ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2018 01.08.2018 10:00
Pořízení softwarových licencí Microsoft
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2018 27.07.2018 10:00
Mrlina, Křinec výchovný zásah do břehového porostu, ř. km 14,200 - 15,700
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2018 07.08.2018 09:00
VD Březová – oprava podest návodních strojoven
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2018 08.08.2018 10:00
Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2018 22.08.2018 10:00
Dyje, jez Oblekovice - oprava
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 13.07.2018 31.07.2018 09:00
Nákup tonerů do tiskáren
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.07.2018 23.07.2018 13:00
Zajištění stánku pro prezentaci PRV, CSV a partnerů na veletrhu Země živitelka 2018
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2018 30.07.2018 10:00
Antivirus Symantec - upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2018 23.07.2018 09:00
Malotraktor s kabinou o výkonu min. 20 kW včetně příslušenství
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2018 25.07.2018 10:00
RT-PCR system - pořízení přístroje
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 30.07.2018 14:00
Výměna 2 ks serverů VMWare farmy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 24.07.2018 09:00
Poskytování komplexních právních služeb
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 03.08.2018 09:00
Automatizace pohyblivého jezu na OR Moravy v Uherském Ostrohu, Vnorovech
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 27.07.2018 09:00
Orientační zjištění mocnosti sedimentu před 3D skenováním a následné stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 31.07.2018 13:00
Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p.113
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 13.08.2018 10:00
Úhošťanský p., Úhošťany - oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 10.08.2018 10:00
Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově v ul. Luční u č.p. 540
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2018 10.08.2018 09:00
VYHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PROJEKTŮ V OPERACI 6.4.1 INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ A V OPERACI 6.4.2 PODPORA AGROTURISTIKY
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2018 18.07.2018 10:00
Nákup mediálního prostoru a tisk
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2018 25.07.2018 10:00
Dodávka 1 ks nákladního automobilu kategorie N2 – pojízdné dílny
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2018 20.07.2018 10:00
Údržba zelených ploch 2018-2019 - provoz Blansko
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2018 18.07.2018 09:00
Třebovka, Hylváty, odstranění nánosů a oprava dlažeb, ř.km 0,860 - 1,700
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2018 18.07.2018 09:00
Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M. - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2018 19.07.2018 09:30
Odborné ošetření stromů v Rybářské aleji na toku Bečva v k.ú. Přerov
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2018 23.07.2018 08:30
Divoká Orlice, Klášterec, oprava opevnění, ř. km 96,650-96,850
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2018 17.07.2018 09:00
VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD – stavební objekty SO 02, SO 03
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2018 20.07.2018 09:30
všechny zakázky