Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb mzdové účtárny
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2019 23.04.2019 13:00
VN Borotín II – rekonstrukce
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 04.04.2019 09:30
Sečení břehových porostů
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 03.04.2019 09:00
VD Nechranice – výstavba DH
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 11.04.2019 09:00
VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 25.04.2019 09:00
Linux Servery - podpora Redhat Ent. Linux
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 08.04.2019 10:00
Úprava kotelny a skladových prostor ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Stavidlo u ČS Ladná – celková repase uzávěru
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Obnova stáje Paddock
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 18.04.2019 09:00
Administrace veřejných zakázek pro projekt PROFISH
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 04.04.2019 10:00
VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 08.04.2019 10:00
Plavební značení na mostech Baťova kanálu - osvětlení
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 01.04.2019 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2019 – provoz Brno
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 03.04.2019 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2019 – provoz Znojmo
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 03.04.2019 10:00
DVT Úlický potok, ř.km 4,6-5,2, Úlice, oprava dlažeb a zdí
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 16.04.2019 10:00
Smržovský potok, Smržov, oprava koryta, ř. km 3,220 - 3,675
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 04.04.2019 09:00
VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie proveditelnosti - inženýrskogeologický průzkum
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 29.03.2019 09:30
Administrativní budova ZHM, kotelna
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 27.03.2019 10:00
OČS Popický potok, Novosedly a přelivný objekt střední nádrže VDNM, oprava stavby
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 02.04.2019 09:00
Morava, Staré Město, PB km 145,250-147,520, oprava nátrží
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 01.04.2019 09:00
Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř.km 4,800-6,230
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 03.04.2019 09:00
Kolový traktor s příkopovou sekačkou
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2019 15.04.2019 09:00
Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů (část SO 02, SO 03 a SO 04)
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2019 02.04.2019 09:30
HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 23.04.2019 09:00
Obměna multifunkčních tiskáren
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 02.04.2019 09:00
Olšava, Kunovice, protipovodňová ochrana města-koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2019 25.03.2019 09:00
Dodávka prostředku na hubení plevele, travního semene a hnojiva
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 01.04.2019 08:00
Nákup polypropylenových trub
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 29.03.2019 08:00
VN Bojkovice, rekonstrukce BP a manipulační věže - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 01.04.2019 10:00
Opakování: Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny MZe
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 04.04.2019 11:00
všechny zakázky