Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové a hygienické potřeby pro NZM III
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 27.05.2022 10:00
VD Velký rybník, sanace skály
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 01.06.2022 09:00
VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 31.05.2022 10:00
VD Pardubice, modernizace vzpěrných vrat
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 30.05.2022 10:00
VD Lipno II – modernizace provizorního hrazení a dveře pod klapkami
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2022 02.06.2022 10:00
Outsourcing odborných služeb - zemědělská politika: zemědělské registry
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2022 14.06.2022 10:00
Zařízení pro zálohování a archivaci s LTO8
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 12.05.2022 23.05.2022 10:00
Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 - 3,070
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 31.05.2022 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 - 78,738
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 30.05.2022 09:00
„Břehnický potok - zakrytý profil“
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 27.05.2022 09:00
Servis a údržba výtahů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 27.05.2022 12:00
VD Hamerský rybník, rekonstrukce levého zavázání sdruženého objektu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 25.05.2022 09:00
Záložní zdroje pro datové centrum
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 11.05.2022 20.05.2022 10:00
Rozšíření kapacity RAM výpočetního clusteru
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 11.05.2022 20.05.2022 10:00
Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 31.05.2022 10:00
Blanice, ř.km 57,588, VD Husinec – modernizace kamerového systému
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 30.05.2022 10:00
Látkové suvenýry na roky 2022–2023
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2022 15.06.2022 09:00
ČS Stranná - rekonstrukce a oprava technologického vybavení - ZD zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 31.05.2022 09:00
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.- IV.
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 10.06.2022 09:00
Dodávky chemických přípravků na ochranu rostlin 2022 - 2023
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 26.05.2022 09:00
Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí – činnost koordinátora BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2022 23.05.2022 09:30
MVE Trnávka - rekonstrukce technologie
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 13.06.2022 10:00
Nákup pneumatik
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 23.05.2022 09:00
Čelní nakladač pro JD 6115M
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 20.05.2022 10:00
Nákup hutního materiálu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2022 25.05.2022 10:00
Jez Kroměříž, oprava elektroinstalace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 20.05.2022 09:00
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha II
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2022 25.05.2022 11:00
Webový portál se softwarovým nástrojem pro sběr dat v akvakultuře
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 17.05.2022 10:00
Realizace terénního průzkumu, vytyčení výsadeb a výsadby dřevin v areálu NZM Kačina v roce 2022
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 16.05.2022 10:00
Výroba a dodávka suvenýrů a propagačních předmětů na roky 2022–2023
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 09.06.2022 10:00
všechny zakázky