Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FVE Podnikové ředitelství Chomutov – střechy PŘ
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2023 17.10.2023 09:00
Obnova HW a aktualizace SW pro firewally KERNUN UTM 440 Cluster, včetně modulu adaptivního firewallu a KBI 480
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 11.10.2023 10:00
Nákup malotraktoru
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 11.10.2023 10:00
Nivnička, Nivnice, km 5,980 – 7,590, odstranění nánosů, oprava nátrží
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 10.10.2023 10:00
Bílá Desná, Albrechtice, oprava rozdělovacího objektu, ř.km 7,200
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 17.10.2023 09:00
Úklidové práce na rok 2024/2025 – Provozní středisko Vysoké Mýto
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 16.10.2023 09:00
VD Podhora - ČS obálka budovy - FVE
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 11.10.2023 09:00
VD Lovosice + VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 27.09.2023 24.10.2023 10:00
Dodávka kultivačně-pěstebního boxu III
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 06.10.2023 09:00
VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2023 19.10.2023 10:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, rekonstrukce lávky Solenice
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 12.10.2023 10:00
Podkovářské služby na rok 2024 - hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 12.10.2023 09:00
Výběr dražebníka pro prodej zemědělského objektu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 11.10.2023 10:00
Migrace systému Dynamics CRM
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 13.10.2023 13:00
Zajištění pracovně lékařských služeb, Z3 - PTÚ Pce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 19.09.2023
VD Slapy – rekonstrukce provozních výtahů
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 18.10.2023 10:00
VD Otvice - napouštěcí potrubí
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2023 06.10.2023 09:00
Rozšíření docházkových terminálů a servisní podpora
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2023 27.09.2023 09:00
Rekonstrukce garáží v areálu Generálního ředitelství Povodí Vltavy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2023 04.10.2023 10:00
Zajištění servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2023 04.10.2023 11:00
VD Labská, oprava závory
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 08.09.2023
Dodávka kolového traktoru II
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2023 19.09.2023 09:00
Rekalibrace průtokoměrů 2023 – opakované zadání
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2023 19.09.2023 10:00
Interiér návštěvnického centra, Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 27.09.2023 11:00
Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 20.09.2023 10:00
PK Modřany - rekonstrukce
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 05.09.2023 13.10.2023 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb v budově Brno
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 01.09.2023 25.09.2023 11:00
Ponorné čerpadlo - 3 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2023 19.09.2023 09:00
Servisní stání služebních plavidel – VD Vranov/VD Nové Mlýny - předběžná tržní konzultace
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Hodnocení 01.09.2023 19.09.2023 10:00
Dodávka 4 ks serverů II 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2023 13.09.2023 09:00
všechny zakázky