Veřejná zakázka: Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14368
Systémové číslo: P20V00000816
Evidenční číslo zadavatele: 229160028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-024395
Datum zahájení: 20.07.2020
Nabídku podat do: 13.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Krounka, Kutřín, výstavba poldru
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ je realizace akce spočívající ve vybudování suché retenční nádrže (poldru) Kutřín. Konstrukce hrázového tělesa je navržena jako betonová tížná hráz. Celková délka hráze je cca 146m (včetně spadiště bezpečnostního přelivu), maximální výška hráze nad terénem je 17,80 m, celková šířka koruny hráze je 5,67 m. Na koruně hráze je navržena zpevněná komunikace. Součástí tělesa hráze je funkční objekt se dvěma spodními výpustmi a migračním prostupem. Jako bezpečnostní objekt je navržen boční bezpečnostní přeliv o délce přelivné hrany 25 m situovaný u pravobřežního zavázání hráze s navazujícím skluzem od přelivu, který je zakončený vývarem. Bezpečnostní přeliv je navržen tak, aby bezpečně převedl kontrolní povodeň Q10000 (106 m3/s).
Součástí stavby je navýšení stávající mostní konstrukce na komunikaci II. třídy na trase Skuteč - Litomyšl, dále je součástí demolice 5-ti souborů objektů, které by se po vybudování poldru nacházely v zátopě. Dále bude vybudována ochranná hráz stávajícího vodní zdroje, bude vybudován soubor komunikací zajišťující přístup na těleso hráze a na pozemky, které po výstavbě budou v zátopě a jako kompenzační opatření dojde k revitalizaci významné části Martinického potoka.
Budoucí dílo je rozděleno na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 - hráz, SO 02 - rekonstrukce mostu, SO 03 - opatření na ochranu vodních zdrojů, SO 05 - objekty v zátopě, SO 06 - revitalizace Martinického potoka, SO 107 - obslužné komunikace, SO 09 - vegetační úpravy, SO 10 - odvodnění pozemku 369/8 (k. ú. Perálec), SO 11 - přípojka el. energie, přeložky, SO 12 - rekultivace zemníků, SO 13 - ochrana pozemku,
PS 1 - strojní část hrazení spodních výpustí, PS 2 - elektrotechnologická část hrazení spodních výpustí, PS 3 - vodohospodářský monitoring, PS 4 - monitoring TBD a PS 5 - monitoring polohy a dálkového ovládání uzávěrů (tabulový uzávěr a 1 provozní uzávěr na každé trubní výpusti).

Předmětem plnění není realizace objektu SO 11.2. Přeložka elektrického vedení, odpojení nemovitostí
Předmětem plnění není realizace objektů SO 09.6.1 - SO 09.6.3 Následná péče o porosty 1. - 3. rok po výstavbě, SO 09.9.1 - SO 09.9.3 Následná péče o porosty 1. - 3. rok po výstavbě a SO 09.12.1 - SO 09.12.3 Následná péče o porosty 1. - 3. rok po výstavbě
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 04.08.2020 od 10:00 hodin. Sraz zájemců je v 10:00 hodin v obci Kutřín, U Kaple, GPS: 49.8213331N, 16.0618528E

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 547 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky