Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dálkově ovládaná sekačka
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatečné dodávky - Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - I. část
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné služby - Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v roce 2013
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné služby - Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblast povodí Ohře a dolního Labe
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Bobří potok Kravaře - oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Havárie PB zdiva v České Kamenici u č.p. 215 a č.p.279 + LB zdiva u mostku Nerudova ul.
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybího přechodu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce Jez Jindřichov, ř. km 237,046 - vybudování rybího přechodu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Klíšský p., ř.km 7,589-7,789 (Strážky) - oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Komora klapek Meziboří - oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - MVE EK – rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatečné stavební práce - MVE skluz Jirkov - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016