Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 2 ks štěpkovačů - II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 08.12.2021 10:00
Modernizace provozního zázemí VVC Mlazice – DSP, IČ, DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2021 17.12.2021 10:00
Zajištění licenční podpory softwarových produktů Red Hat 2022
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2021 09.12.2021 10:00
Software pro e-mailovou komunikaci
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2021 03.12.2021 10:00
MVE Libčice – dodávka převodovky
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2021 08.12.2021 10:00
VD Lovosice, oprava čerpadla Flygt BS 2250.011
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 07.12.2021 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na roky 2022-2023
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2021 30.11.2021 10:00
Novostavba skleníku II
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 07.01.2022 10:00
Jez Spytihněv - zajištění průsaků a měření - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2021 01.12.2021 10:00
Geodetický přístroj – GNSS (Globální navigační satelitní systém)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2021 30.11.2021 09:00
Litava, Nesovice ř. km 42,015 – 42,980 – úprava koryta - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2021 30.11.2021 10:00
Laboratorní přístroje pro USKVBL
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2021 22.12.2021 10:00
Rokytka, Stará Paka - Nová Paka, odstranění nánosů, ř.km 2,000 - 3,330
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 06.12.2021 11:00
Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intravilánu, ř.km 15,940 - 16,920
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 10.12.2021 08:00
DODÁVKA PLYNOVÉ KOTELNY na ZS Vysoká III 2021
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 08.12.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016