Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky chemických přípravků na ochranu rostlin 2022 - 2023
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 26.05.2022 09:00
MVE Trnávka - rekonstrukce technologie
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2022 13.06.2022 10:00
Nákup pneumatik
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 23.05.2022 09:00
Čelní nakladač pro JD 6115M
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 20.05.2022 10:00
Nákup hutního materiálu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2022 25.05.2022 10:00
Jez Kroměříž, oprava elektroinstalace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2022 20.05.2022 09:00
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha II
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2022 25.05.2022 11:00
Webový portál se softwarovým nástrojem pro sběr dat v akvakultuře
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 17.05.2022 10:00
Realizace terénního průzkumu, vytyčení výsadeb a výsadby dřevin v areálu NZM Kačina v roce 2022
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 16.05.2022 10:00
Výroba a dodávka suvenýrů a propagačních předmětů na roky 2022–2023
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 09.06.2022 10:00
VD Bystřička – stupeň u LG, oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 16.05.2022 09:00
Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 5,270 - 5,580
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 18.05.2022 09:00
Desná, Loučná nad Desnou – oprava jezu Loučná II včetně lávky – PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 18.05.2022 10:00
VD Vaňkův jez, oprava zatopených konstrukcí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 23.05.2022 12:00
VD Mlýnice, odstranění nánosů před SV
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 23.05.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016