Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka software a informačního systému pro soustavu mrazících pultů
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 10:00
Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 27.03.2019 29.04.2019 10:00
Morava, Kostelany, PB km 142,800-144,350, oprava nátrží - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2019 09.04.2019 10:00
VD Ludkovice, VD Bojkovice, jez Nedakonice, provozní objekty, rekonstrukce vytápění - I. Etapa VD Ludkovice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2019 10.04.2019 10:00
AutoCAD SW - upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 09:00
Berounka LB ř.km 5,5 - 5,7, úprava svahu koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Vyhodnoceno 27.03.2019 15.04.2019 10:00
VD Souš, výměna ucpávek na návodních šoupatech spodních výpustí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2019 18.04.2019 08:30
LABORATORNÍ PŘÍSTROJ ICP-OES
Státní veterinární ústav Olomouc
podlimitní Vyhodnoceno 27.03.2019 12.04.2019 13:00
Příprava podkladů pro novelizaci vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2019 11.04.2019 10:00
Chladící klimaboxy s monitorovacím systémem teplot a vlhkosti
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 09.04.2019 10:00
Provedení auditu za kalendářní roky 2019, 2020 a 2021 pro Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 17.04.2019 09:00
Nákup pneumatik
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 10.04.2019 08:00
VD Újezd - oprava levého návodního provozního stavidlového uzávěru
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 12.04.2019 10:00
Poskytování služeb mzdové účtárny
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2019 07.05.2019 13:00
Reform Metrac H7X (RZ H00 5804), oprava stroje
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 08.04.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016