Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení auditu za kalendářní roky 2022, 2023 a 2024 pro Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2021 21.10.2021 09:00
Pěstební činnost Obora Březka - listopad 2021
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 18.10.2021 09:00
Oprava střechy Netluky
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2021 21.10.2021 09:45
Uložení dokumentů včetně každoroční skartace
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 05.10.2021 11:00
VD Štětí, VD Roudnice n. L., VD Č. Kopisty, VD Lovosice, kontrola lineárních pohonů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 21.10.2021 10:00
Bělá - Domašov km 25,500 - 27,800, odstranění PŠ 2021
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, 4x4, pick-up
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 15.10.2021 10:00
VD České Kopisty, Obříství, oprava potrubí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 20.10.2021 10:30
Zajištění bezpečnostních služeb v budově Brno a Vyškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 04.10.2021 27.10.2021 11:00
VD Fláje – generální oprava pravého kuželového uzávěru DN 1200
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 19.10.2021 09:00
VD Střekov, potápěčské práce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 15.10.2021 09:00
Nákup chemikálií pro molekulární diagnostiku laboratoř ODŠOR
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021
Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-17,200 - výkon činnosti koordinátora BOZP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 19.10.2021 09:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: dohled nad prováděním železobetonových konstrukcí
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Vyhodnoceno 04.10.2021 04.11.2021 10:00
VD Hubálov, havarijní oprava těsnícího prvku jezu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 11.10.2021 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016