Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění elektronických stravenek a systému pro čerpání zaměstnaneckých příspěvků z FKSP
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 03.01.2022 18.02.2022 10:00
Dodávka vakcinačních přípravků včetně vakcinace a dodávka odčervovacích přípravků
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2022 25.01.2022 09:00
Svoz ostatních odpadů na skládku - závod Roudnice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 01.01.2022 01.02.2022 12:00
Technologická obnova sálu 101, 400
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.12.2021 01.02.2022 10:00
Archivní služby pro Ministerstvo zemědělství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.12.2021 02.03.2022 11:00
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2022 – 2023
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 21.12.2021 25.01.2022 10:00
Podkovářské služby na rok 2022-2023 - hřebčín Slatiňany (kování VS Slatiňany a korektury Slavice)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2021 20.01.2022 09:00
Tisk průkazu koně 2022 - 2025
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2021 13.01.2022 09:00
Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje Konica Minolta 2022-2024
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2021 05.01.2022 09:00
Piletický potok, Hradec Králové, ř. km 0,000 – 0,490, oprava opevnění
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021 13.01.2022 09:00
VD Týnec n.L., modernizace plata plavební komory - PD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021 11.01.2022 10:00
VD Střekov, oprava horních vrat VPK + oprava provizorního hrazení VPK
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 17.12.2021 25.01.2022 10:00
VT Líštnice, Dolní Lištná, km 1,208-1,333, rekonstrukce PB opevnění
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2021 11.01.2022 09:00
Oprava jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK (předběžná tržní konzultace)
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadávání 15.12.2021
ŘSP, budova B, renovace povrchu elastické podlahoviny
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016