Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění Konference Venkov 2019 a 2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 25.03.2019 10:00
Rekonstrukce a instalace železobetonové váhy pro statické vážení s digitálním tenzometrem
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 20.03.2019 12:00
Poskytování hlasových služeb – pevné linky 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 21.03.2019 12:00
Zajištení cestovních služeb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 19.03.2019 10:00
Dodávka klimatizačních jednotek včetně úpravy stávající vzduchotechniky
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 20.03.2019 10:00
VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE, I. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 08.03.2019 26.03.2019 09:30
Nákup volnočasových poukázek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 20.03.2019 10:00
Dodávka switchů
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 19.03.2019 14:00
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 06.03.2019 28.03.2019 14:00
Dodávka universálního nosiče nářadí - svahové sekačky s výložníkovým mulčovačem
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 06.03.2019 26.03.2019 09:00
Zajištění realizace odborného doprovodného programu na Národní výstavě myslivosti
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 15.03.2019 10:00
SOB Křižanovice, oprava objektu č.p. 35
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 26.03.2019 09:00
Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř.km 1,870-4,370
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 25.03.2019 09:30
MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 09.04.2019 10:00
VD Č.Kopisty, oprava horní aretace střed.sektoru
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 01.04.2019 10:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016