Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Velkoobjemový laboratorní autokláv - 2 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Zadáno 26.07.2021 11.08.2021 09:00
VT Stonávka, Hradiště pod Babí Horou, km 19.100 – 19.400, oprava opevnění
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2021 12.08.2021 10:00
Multifunkční nosič nářadí – 3 ks
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 26.07.2021 30.08.2021 10:00
VD Bedřichov, oprava havárie způsobené zásahem blesku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 23.07.2021 29.09.2021 10:00
Mýtní nahodilá těžba harvestorem + přibližování vyvážečkou srpen 2021
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2021 02.08.2021 10:00
2. část: 1 ks kolového svahového nosiče nářadí pro VHP Ostrava
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 23.07.2021 10.08.2021 10:00
1. část: 1 ks kolového svahového nosiče nářadí pro VHP Frýdek - Místek
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 23.07.2021 10.08.2021 10:00
Svahové nosiče nářadí 2021
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 23.07.2021
VD Lobkovice, oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 232
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2021 12.08.2021 10:00
PS Roudnice nad Labem, sklad PTÚ, oprava střechy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2021 09.08.2021 10:00
VD Kolín, oprava provizorního hrazení obtoků PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2021 12.08.2021 09:30
Oprava 3 ks typových hydraulických válců JS 500
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 23.07.2021 11.08.2021 10:00
Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.07.2021 17.08.2021 13:00
VD Lobkovice, oprava - výměna oken na OB č.p. 232
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 12.08.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016