Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 23.10.2018 09:00
Provádění úklidových prací v budovách Povodí Labe, s. p. v Hradci Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 31.10.2018 09:00
Vytvoření komplexní agendy BOZP a PO a její správa a vedení v období 1. 1.2019 – 31. 12. 2019
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 18.10.2018 10:00
Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti – Biologický monitoring
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 11.10.2018 05.11.2018 10:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - vizualizace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018
Provozní řády
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 26.10.2018 09:00
Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury
Zařízení služeb MZe s.p.o.
podlimitní Zadáno 10.10.2018 09.11.2018 09:00
Inovace studovny
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 24.10.2018 10:00
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba kočárovny“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 19.10.2018 09:00
Nákup svahových sekaček - nosičů nářadí (rok 2018) II.
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 09.10.2018 26.10.2018 10:00
Dálkově ovládané sekačky pásové
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 09.10.2018 15.11.2018 10:00
Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2019-2020
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 25.10.2018 10:00
Produkty Oracle - dokoupení licencí a zajištění podpory
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.10.2018 19.11.2018 13:00
Nákup 4ks limnigrafických stanic
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 24.10.2018 10:00
Rámcová smlouva, odpady, oblast Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016