Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tvorba informačního videa k sektoru českého pivovarnictví
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 27.06.2019 13:00
Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 - 2,820
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 09.07.2019 09:00
Dodávka skříňových digestoří - 5 ks
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 24.06.2019 09:00
Orlice, Týniště n.O., revitalizace ramene Jordán
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 13.06.2019 30.07.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MZe a MK“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 30.07.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 30.07.2019 10:00
VD Chroustovice, rekonstrukce hradící konstrukce - SO 04 Zpevněné plochy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 26.06.2019 10:00
Poskytovatel pracovně-lékařských služeb na Ministerstvu zemědělství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 21.06.2019 10:00
Jílovský potok v Děčíně, ulice Na Hrázi - oprava opevnění v ř.km 2,953 - 3,530
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 11.06.2019 28.06.2019 09:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - AD
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 10:00
MVN Mlázovice, obnova vodního díla
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 11.06.2019 11.07.2019 10:00
Nákladní přívěs do 1,8 t (2 ks)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 24.06.2019 10:00
Rámcová smlouva, měření emisí, provozně - technický úsek Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019
Lodhéřovský potok, ř.km 5,650-6,950, Lodhéřov-úprava koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 10.06.2019 10.07.2019 10:00
Studie proveditelnosti posílení vodních zdrojů VD Rozkoš
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016