Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Vodní nádrž Hlubocká Pila - studie proveditelnosti a investiční záměr
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT - Jáchymovský potok - štěrková zdrž Jáchymov
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT - Jáchymovský potok - štěrková zdrž Jáchymov
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT Ohře - údržba břehových porostů - Tisová
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT Pramenský p. - jez, výstavba rybího přechodu ř.km 4,230
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT Veseřice - oprava dna zakrytého profilu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování geometrických plánů vodních děl
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Zprůchodnění stupně na Svitávce v Kunraticích, ř.km 25,567
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Žďárský potok, ř. km 0,000-5,893 - probírka BP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce interiérů budovy státního podniku Povodí Moravy - 4. etapa - architektonické a projekční práce
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2022 07.06.2022 09:00
Hamerský potok, ř. km 4,100 – 5,900, Jindřiš – údržba břehových porostů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2022 22.06.2022 10:00
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2022 24.06.2022 10:00
Labe, Račice, protipovodňová ochrana
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2022 23.06.2022 10:00
Řešení klimatizace v prostorách administrativy v budově NZM Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2022 08.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016