Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT - Revitalizace vodního toku
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dyje, Bulhary, km 37,390 – 39,650, dosypání hrází
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Edukační loď
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Ervěnický koridor, vtokový objekt - oprava čistících strojů, česlí a dopravníku shrabků
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Geodetické služby 2015 - rámcová smlouva
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Geodetické služby - rámcová smlouva
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Havárie PB zdiva v České Kamenici u č.p.215 a č.p.279 + LB zdiva u mostku Nerudova ul.
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Havárie zdiva v České Kamenici nad pekárnou
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
HC Kadaň - modernizace ČAR
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
HC Nechranice - oprava střešní krytiny
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Hloušek, Viničné Šumice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Hošnický potok – probírka břehových porostů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Hutná II (sdružené koryto) - těžení naplavenin
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
HVT Polava (hm 13/10 - 13/13) - oprava opevnění PB
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Jednoosá sekačka s mulčovačem (výkon min. 14kW)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016