Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodatečné stavební práce - OPŠ 08/2010 - rekonstrukce Šenovského potoka v Kamenickém Šenově
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Protipovodňová opatření města Terezín
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Protipovodňová opatření města Terezín
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Prunéřovský potok - PPO EPRU
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Rekonstrukce Jílovského p. (0,715 - 0,825) v Děčíně u pošty
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Revitalizace Bouřlivec - Lahošť - ř.km 5,788 - 6,328
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Revitalizace Svitávky - Božíkov (ř.km 1,600 - 2,400)
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Rybí přechod Hřensko, ř.km 0,030 - 0,130
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Úprava Bělského potoka II v Děčíně, ř.km 0,418-1,418
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - VD Březová- oprava segmentů, repase návodních šoupat, vyhřívání spodních výpustí a výroba těsnících čoček
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatečné stavební práce -VD Kamenička, odběrná věž - sanace průsaků, výměna technologického zařízení
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce VD Nechranice, přelivný objekt - sanace
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - VT Ašský p. - revitalizace, ř.km 0,000 - 3,930
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - VT Bílý Halštrov - revitalizace, ř. km 0,000 - 3,500
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016