Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dolany u Jaroměře
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 03.03.2010 20.04.2010 09:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hustířany a Velichovky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 03.03.2010 21.04.2010 09:00
Zpracování geometrických plánů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2010 12.03.2010 12:00
Zajištění monitoringu 2. akčního programu podle požadavků směrnice Rady 91/676/EHS, který je stanoven v novele č. 108/2008 Sb. nařízení vlády č. 103/2003 Sb., včetně podpory zemědělské veřejnosti v rámci implementace 2. akčního programu.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.03.2010 24.03.2010 16:00
Komplexní pozemková úprava Jiratice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 01.03.2010 19.04.2010 10:00
Zajištění oboustranného informačního toku mezi ČR, orgány EU a dalšími subjekty
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2010 18.03.2010 11:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nový Žďár – dodatečné práce pro aktualizaci stavu KPÚ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2010 16.03.2010 09:00
Registr aktivit v lesnictví v rámci České republiky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2010 11.03.2010 11:00
Vodohospodářská opatření v k.ú. Měrůtky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 23.02.2010 17.03.2010 10:00
Sběr zdrojových dat a zpracování statistiky hospodářské evidence v rybníkářství a hospodářské evidence v rybářských revírech za rok 2009 v souladu s požadavky na statistická hlášení předávaná do EU.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2010 02.03.2010 15:00
Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2010
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2010 04.03.2010 15:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Březí u Malečova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 04.02.2010 10.03.2010 12:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hobšovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 27.01.2010 26.11.2009 12:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálních územích Kováry a Trněný Újezd
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 14.01.2010 30.12.2009 13:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Růžová
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.12.2009 01.03.2010 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016