Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon TDI nad výstavbou protipov. a protieroz. příkopu P2 a cesty C1 v k. ú. Dolní Jablonná
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2012
Rekonstrukce garážových vrat v objektu Mze ČR, Blanická č.p. 383/1, 772 00 Olomouc
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2012
Návrh celorepublikového systému hodnocení emisních bilancí farmových skleníkových plynů pro potřeby technických konzultací s Evropskou komisí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2012 27.07.2012 16:00
Vytyčení hranic pozemků a stabilizace hranic pozemků dle návrhu pozemkových úprav v k.ú. Svatá
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2012 09.07.2012 10:00
Technický dozor investora
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2012
Výkon koordinátora bezpečnosti práce
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2012
Dodatečné služby u KPÚ Hrochův Týnec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2012
KPÚ v k.ú. Hvězda pod Vlhoštěm
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 10.07.2012 02.08.2012 11:00
Stavební dozor + koordinátor BOZ pro 3 veřejné zakázky na výstavbu polních cest
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2012 26.07.2012 15:30
Kolový traktor
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2012 25.07.2012 00:00
VD Podhora - rekonstrukce šoupátkových uzávěrů SV ( 2 ks) a vodárenských odběrů ( 2 ks), VD Podhora - oprava věžového objektu, chodby spodních výpustí a šachty vzdušných uzávěrů;
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.07.2012 12.07.2012 11:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a k.ú. Lounín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 04.07.2012 28.08.2012 08:00
Vytyčování hranic pozemků, rok 2012 Uherské Hradiště
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2012 23.07.2012 14:00
KPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Holedeč, Veletice a Stránky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2012 21.06.2012 00:00
AZV Klatovy, rekonstrukce garáží
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2012 20.07.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016