Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace biocentra v k. ú. Jimlín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 31.07.2012 17.08.2012 13:00
VD Opatovice – rekonstrukce VD
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 31.07.2012 17.08.2012 00:00
Zateplení a výměna výplní otvorů - AZV Kutná Hora
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 31.07.2012 15.08.2012 15:00
Výstavba protierozního a protipovod. příkopu P2 a cesty C1 D.Jablonná
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 30.07.2012
Pick-up 4x4, pětimístný s nástavbou - 5 ks
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 30.07.2012 20.08.2012 00:00
Technický dozor investora - polní cesty
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2012 14.08.2012 10:00
DSP a DPS pro VH stavby po KPÚ Topolná
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2012 15.08.2012 14:00
Geodetické práce 2012 - 1. etapa
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2012 26.06.2012 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tetčiněves a k.ú. Rochov u Tetčiněvsi
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.07.2012 01.10.2012 14:00
Lokální biocentrum LBC Mezicestí, Ostrožská Lhota
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012 20.08.2012 14:00
Morava, ř. km 226,400 - 231,800 - přírodě blízká protipovodňová opatření
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 26.07.2012 10.08.2012 00:00
Nádrž Zlín – oprava bočního přelivu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012 13.08.2012 00:00
Právní rámec pro Svaz vlastníků půdy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2012
Komplexní pozemková úprava Rapotice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.07.2012 16.08.2012 10:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro společná zařízení navržená v JPÚ podél R 48 Rychaltice – Frýdek-Místek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2012 01.08.2012 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016