Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plumlov, Žárovice, Soběsuky u Plumlova a Hamry
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 21.08.2012 09.10.2012 09:00
Autorský dozor
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2012 24.07.2012 14:00
Vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro stavbu polních cest C6, C7, C13 v k.ú. Lišnice, včetně autorského dozoru
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.08.2012 03.09.2012 16:30
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 17.08.2012 12.09.2012 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hynkov a k.ú. Lhota nad Moravou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2012 04.09.2012 09:00
Projekt č.3 - k.ú. Nahořany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2012 10.09.2012 09:00
VD Letovice – studie návrhu opatření k bezpečnému převedení KPV10 000
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 17.08.2012 04.09.2012 00:00
TDI – protierozní opatření v k.ú. Miskovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012
Zpracování studie řešení oplocení pozemku ve vlastnictví ČR-MZe
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012
Revize elektrických spotřebičů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012
Inspekční servis 2 SOA Š Fabia
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012
Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Heřmanov v KH, Loučná v KH, Luh nad Svatavou a Studenec u Oloví
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 16.08.2012
TDI Polní cesty P3 a Pv29 v k. ú. Pašovice na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012
Studie odtokových poměrů k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012
Geodetické práce v k.ú. Studánka, Jezerce, Pavlovice nad Mží, Michalovy Hory, Kříženec, Pavlův Studenec 1, Nové Domky, Přimda, Hošťka, Bohuslav, Velké Dvorce
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012 31.08.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016