Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace polní cesty v k. ú. Vidovle
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2012 24.09.2012 15:00
Realizace (výsadba) vybraných liniových prvků ÚSES v k. ú. Poděšín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 07.09.2012 25.09.2012 10:00
ZKT Dobřínský
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2012 19.09.2012 00:00
Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb účelových komunikací CHN9 v k.ú. Myslkovice a HPCN 6b v k.ú. Sedlečko u Soběslavě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2012
Projektové dokumentace - polní cesty
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2012 19.09.2012 10:00
Zpracování projektové dokumentace polní cesty v k. ú. Malá Černoc
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2012 24.08.2012 13:00
Komplexní pozemková úprava Číhalín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 05.09.2012 03.10.2012 10:00
Oplocení areálu a úprava nádvoří AZV Mělník
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2012 20.09.2012 12:00
Realizace cesty C27 a IP v k.ú.Králíky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2012 19.09.2012 08:15
Technický dozor investora 2012/II
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2012 19.09.2012 08:15
Vytyčení vlastnických hranic pozemků v k.ú. Dobřejovice, Tehov u Říčan, Stránka u Brandýsa nad Labem
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2012 12.09.2012 09:00
Technický dozor stavebníka nad výstavbou poldru N5 v k. ú. Věžky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2012
KPÚ k.ú. Samšín a v k.ú. Přáslavice - informace po ukončení ZŘ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 03.09.2012
Dodatečné stavební práce ke stavbě Polní cesty a protierozní opatření v lokalitě "Vácov zmola"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2012
Dodatečné služby při vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Březina u Hořepníku
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016