Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace pro realizace staveb v okrese Náchod
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2012 22.10.2012 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přibice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.10.2012 26.11.2012 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotutice a v k. ú. Chrášťany u Českého Brodu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.10.2012 28.11.2012 12:00
KPÚ Svinaře
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.10.2012 26.11.2012 08:00
Lokální biokoridor LBK2 v k.ú. Tečovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.10.2012 17.10.2012 13:00
Polní cesty C2, C15, C17 v k.ú. Miskovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.10.2012 28.11.2012 09:00
Vyhotovení PD pro výsadbu zeleně
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012
Interakční prvek IP3 v k.ú. Třebíz
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 01.10.2012 16.10.2012 08:00
Projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k.ú. Milenov, Jezernice, Střítež nad Ludinou, Olšovec, Středolesí a Boškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012 15.10.2012 09:00
„Vyhotovení geometrického plánu pro restituční řízení v k.ú. Olešnice u Svádova“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po KPÚ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012 12.10.2012 14:00
TDS Lučkovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2012
Výkon TDI při realizaci stavby „Výstavba cest C 4 a C 14 v k. ú. Krmelín“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2012 06.09.2012 08:00
Hlavní polní cesta PC14 a PEO 4,5,7 Ostrožská Lhota
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 27.09.2012 31.10.2012 12:00
Nákup ICP-MS
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 27.09.2012 16.10.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016