Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KPÚ v k.ú. Holany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 18.10.2012 11.12.2012 11:00
Povrchové odvodnění, Dubicko, km 0,000-2,450
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 29.10.2012 00:00
Rymický potok - opevnění, nánosy
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 31.10.2012 00:00
Tvorba metodik pro evidenční systém - Monitoring čerpání finančních prostředků pozemkových úřadů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 25.10.2012 10:00
Vypracování Oznámení řízení pro zjišťovací řízení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2012
Vytyčení parcel v k. ú. Vroutek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2012
Lovčice - Polní cesta C104, most
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 17.10.2012 02.11.2012 09:00
Odpad Brod nad Dyjí, Dyje, Mikulovka – oprava koryt vodních toků
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2012 29.10.2012 00:00
Polní cesta Pv22 + IP25 v k.ú. Žákovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 17.10.2012 01.11.2012 09:00
Technický dozor stavebníka nad realizací staveb v k. ú. Slupenec a v k. ú. Novosedly u Kájova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2012 02.10.2012 08:30
Míšovický potok, ř.km 1,3-3,15 údržba DVT, odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2012 29.10.2012 00:00
Oslava, Rokytka, Jakubovský potok - oprava opěrných zdí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2012 29.10.2012 00:00
Pročištění Otnického potoka k.ú. Otnice, ř.km 3,280-4,460
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2012 29.10.2012 00:00
Třebelovice - oprava opevnění toku v obc
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2012 29.10.2012 00:00
„Komplexní pozemkové úpravy Uhřice u Vlachova Březí a Mojkov“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.10.2012 26.11.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016