Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stíčany a Blansko u Hrochova Týnce
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 06.11.2012 23.11.2012 10:00
Realizace interakčního prvku IP8 k.ú.Hrabůvka u Hranic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2012 15.11.2012 13:00
Studie využití dostupných veřejných podkladů pro vypracování zadávací dokumentace návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Střížovice, Netunice, Nebílovy a Předenice v Plzeňském kraji
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 09.11.2012 09:00
Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v roce 2013
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadáno 01.11.2012 23.11.2012 09:00
Projektová dokumentace k výstavbě poní cesty HC1 v k.ú. Dětřichovec.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2012
Projektová dokumentace k výstavbě vodní nádrže a částí polních cest HPC 11 a VPC 14 v k.ú. Křižany.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2012
Údržba, servis a provedení plánovaných oprav služebního vozidla Pozemkového úřadu Kolín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012
Projektová dokumentace retenční nádrže "Nad ČOV na Vendolském potoce"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Suchohrdly u Znojma
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 30.10.2012 23.11.2012 10:00
„Realizace PSZ v k. ú. Prostřední Svince - PC C21“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012 12.11.2012 12:30
Šišemka, Lhota - těžba nánosů, zkapacitnění toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012 08.11.2012 00:00
Troubka, Zářičí - těžba nánosů, zkapacitnění toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012 07.11.2012 00:00
Výsadba zeleně kolem cest C 13, C 17 a C 20 v k.ú. Zelená Hora na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2012
„Realizace stavby PC C12 v k. ú. Rájov a PC K Rohanovi v k. ú. Záluží nad Vltavou“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 26.10.2012 12.11.2012 08:30
Studie využití dostup.veřej.podkladů pro vyprac.ZD návrhů KPÚ v k.ú.Kerhartice,Veselé,D.Habartice a H.Habartice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2012 05.11.2012 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016