Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geodetické práce v k.ú. Rokytnice u Vsetína a k.ú. Vsetín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012
Rekonstrukce polní cesty HPC 02 v k.ú. Bítětice a polní cesty HPC 01 k.ú. Nemojov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 05.10.2012
Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Újezd u Brna, lokalita "Stará hora"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012
Geometrické zaměření 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012 15.10.2012 09:00
Komplexní pozemková úprava Meziříčko
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 05.10.2012 31.10.2012 10:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Dolní Nerestce
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 05.10.2012 12.11.2012 09:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Maletice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 05.10.2012 29.10.2012 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Trubská
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 05.10.2012 30.10.2012 08:00
Projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby polních cest v okrese Jihlava
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2012 18.10.2012 09:00
Provedení zeměměřických prací na základě §21 a) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012 15.11.2012 09:00
Výsadba zeleně 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2012 22.10.2012 09:00
Zpracování PD a výkon autorského dozoru pro polní cesty k.ú. Chlum Sv. M., Jindřichovice v KH a Horní Slavkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012 22.10.2012 09:00
Nemilanka, zkapacitnění v km 5,2-5,4, k. ú. Slavonín
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2012 15.10.2012 00:00
Zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny za rok 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2012
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby polních cest v k. ú. Zátaví a k. ú. Horosedly
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2012 18.10.2012 08:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016