Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesty HC1, HC5, HC6, HC7, HC9 v k. ú. Olešnice na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 27.09.2012 31.10.2012 10:00
Zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Chotěmice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 27.09.2012 20.11.2012 09:00
Výkon TDI a koordinátora BOZP - "Poldr U Otavové"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2012
Výkon TDI a koordinátora BOZP - "Poldr U Cigána"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2012
Zajištění administrace zadávacích řízení a právní poradenství v rámci projektu Optimalizace hlásných systémů Povodí Moravy
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2012 08.10.2012 00:00
Rekonstrukce části hlavní polní cesty HC 13 k. ú. Prakšice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2012 06.09.2012 14:00
Zpracování návrhu KPÚ Veselá - Kotelsko
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 25.09.2012 21.11.2012 11:00
Pedokompakce a retenční funkce zemědělské půdy jako indikátor hospodaření s vodou v zemědělské krajině
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2012 11.10.2012 10:00
Posouzení účinnosti travnatých pásů při omezování eutrofizace vod
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2012 11.10.2012 10:00
Zhodnocení funkce mokřadů v zemědělské krajině
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2012 11.10.2012 10:00
Geodetické práce v k. ú. Žebrákov u Zahořan, Brloh a dalších
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012 21.09.2012 09:00
Technický dozor stavebníka při stavbě polních cest HPC2 k.ú. Chodská Lhota, HPC1 a OP1 k.ú. Vránov a VPC 2.3, VPC 2.5 a hrázka k.ú. Puclice.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012
Protierozní opatření - ochranné zatravnění s průlehem v rámci KPÚ Slatina pod Hazmburkem
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 21.09.2012 08.10.2012 09:00
Vypracování projektových dokumentací pro stavební řízení a realizaci staveb polních cest HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Křivé, lokalita Podhájí, a polní cesty VC 01 v k.ú. Hrachovec, lokalita Pod Veselou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012 27.08.2012 13:00
Dodatečné služby - "Zpracování KPÚ v k.ú. Vchynice - Tetov II."
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016