Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon koordinátora bezpečnosti práce - Lštění u Radhostic, Velký Bor u Strunkovic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012
Celková oprava elektroinstalace budovy MZe ČR AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2012 07.09.2012 13:00
Rekonstrukce kotelny Protzkarova 1180, Uherské Hradiště
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2012 10.09.2012 08:00
Zpracování geometrických plánů a vytyčení pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2012 11.09.2012 13:00
Realizace stavby polních cest v k. ú. Novosedly u Kájova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 23.08.2012 11.09.2012 08:30
Stavba účelové komunikace HPCN 6b v k.ú. Sedlečko u Soběslavě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2012 10.09.2012 13:00
Stavba účelové komunikace CHN9 v k.ú. Myslkovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2012 10.09.2012 09:00
Vytyčení hranic pozemků po provedené komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Frýdštejn a Jenišovice u Jablonce nad Nisou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2012 07.09.2012 08:00
Vyhotovení PD pro výsadbu zeleně
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2012
Koordinátor BOZP - protierozní opatření v k.ú. Miskovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2012
Dodávka 6 ks repasovaných nákladních vozidel
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 22.08.2012 15.10.2012 00:00
HC Nechranice, TG1 a TG 2 – vzduchotechnika technologie
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 22.08.2012 10.09.2012 00:00
KPÚ Nedachlebice a Strání
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.08.2012 09.10.2012 13:00
Zamezení průsaku vlhkosti do sklepních prostor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2012 15.09.2012 00:00
Vytyčování pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016