Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
AD Polní cesty Pv24 a Pv42 v k.ú. Lutonina
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2012 23.07.2012 14:00
KPÚ v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic – Geometrický plán 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2012 16.07.2012 14:00
TDI Polní cesta Paseky v k.ú. Kelníky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2012 11.07.2012 00:00
TDI Polní cesty Pv24 a Pv42 v k.ú. Lutonina
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2012 11.07.2012 14:00
Zateplení fasády a výměna oken, budova Mze, Wurmova 2, Přerov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.08.2012 22.08.2012 15:00
Poldr "U Cigána" s příjezdovou komunikací v k.ú. Hať
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 07.08.2012 30.08.2012 12:00
Poldr "U p. Otavové" s příjezdovou komunikací v k.ú. Hať
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 07.08.2012 30.08.2012 12:00
TDI - Polní cesty C15 a C11 v k. ú. Sovenice a Pojedy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2012 14.08.2012 14:00
Polní cesta C1 K obecnímu lesu v k.ú. N. Ves u Leštiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2012 17.08.2012 08:30
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby polních cest v k. ú. Zubčice a Chodeč-Zvíkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2012 23.08.2012 08:30
JŘBÚ na veřejnou zakázku KPÚ v k. ú. Ratibořské Hory, Dub u Ratibořských Hor, Ratibořice u Tábora, včetně vyřešení nedokončeného přídělového řízení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 02.08.2012
Vymezení kritéria „Kyselost půd“ pro účely redefinice LFA O
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.08.2012 13.08.2012 00:00
Výsadba IP v k.ú. Jakubovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2012 20.08.2012 10:00
Dodatečné stavební práce - Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 01.08.2012 18.07.2012 00:00
Geodetické práce 2012/I
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2012 16.08.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016