Veřejná zakázka: Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12459
Systémové číslo: P19V00000504
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.05.2019
Nabídku podat do: 27.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (společná dokumentace) a pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně souvisejících inženýrských činností.
Předmětem zakázky je dále výkon autorského dozoru („AD“) při provádění stavby dle zpracované projektové dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 050 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky