Veřejná zakázka: Revitalizace krajinářského parku Mošnice - podpora biodiverzity

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12924
Systémové číslo: P19V00000967
Evidenční číslo zadavatele: VZ 29/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-039775
Datum zahájení: 02.12.2019
Nabídku podat do: 13.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace krajinářského parku Mošnice - podpora biodiverzity
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace krajinářského parku Mošnice spočívající v odstranění nežádoucích dřevin, ošetření cenných stromů a výsadby další generace stromů k zajištění kontinuity a vícegeneračního složení stromů v parku.

Předmětem smlouvy je odstranění dřevin a jejich porostů, arboristické ošetření stromů solitérních, výsadba stromů a keřů a založení travnatých ploch pastevních i lučních dle projektové dokumentace a přiloženého výkazu výměr.
Z důvodu kůrovcové kalamity byl zadavatel povinen vykácet kůrovcem napadené jehličnany. Počty odstraněných stromů byly vyjmuty z rozpočtu (tzn. výkaz výměr reflektuje tuto změnu, schválenou AOPK ČR).

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Operačního programu životní prostředí, název projektu „Revitalizace krajinářského parku Mošnice v Kladrubech nad Labem - podpora biodiverzity”, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_107/0008827.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 549 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 • IČO: 72048972
 • Poštovní adresa:
  Kladruby nad Labem 1
  533 14 Kladruby nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 507403

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky