Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Vincencov - II. etapa
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.03.2012 11.04.2012 12:00
Činnost odborného experta při veřejnosprávních kontrolách u organizací, u nichž je MZe zřizovatelem nebo zakladatelem
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 21.03.2012 06.04.2012 15:00
Branná, km 6,355-15,000, jez Jindřichov
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 06.04.2012 00:00
Odborné stanovisko k projektovým dokumentacím 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 30.03.2012 12:00
Rožnovská Bečva, km 24,801-32,000, oprava toku, Prostřední Bečva - Horní Bečva
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 21.03.2012 11.04.2012 00:00
Rožnovská Bečva, km 3,025 – 9,910, oprava toku, Valašské Meziříčí – Střítež nad Bečvou
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 21.03.2012 11.04.2012 00:00
TDI Skalka u Hazlova
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 30.03.2012 12:00
Výsadba zeleného pásu v k.ú. Myslkovice s následnou 3 letou údržbou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 21.03.2012 06.04.2012 11:00
Litava, Slavkov - Hodějice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 20.03.2012 09.07.2012 00:00
Morava, Hodonín, rekonstrukce PB hráze Skařiny
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 20.03.2012 11.04.2012 00:00
Morava, Kvasice-Kroměříž, nátrže
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 11.04.2012 00:00
Rožnovská Bečva, km 13,890-24,801, oprava toku, Rožnov pod Radhoštěm - Prostřední Bečva
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 20.03.2012 13.07.2012 00:00
Rožnovská Bečva, km 32,570-36,000, oprava toku, Horní Bečva
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 20.03.2012 11.04.2012 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Spešov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2012 05.04.2012 13:00
Projekt novostavby polní účelové komunikace H1 v k.ú. Branná
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016