Přehled profilů zadavatelů

Název IČO
Státní veterinární ústav Olomouc 13642103
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA 00019305
Státní zkušebna strojů, akciová společnost 27146235
Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. 25946901
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 00020681
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 00019453
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 00027251
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 00020702
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 00027049
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i. 00027022
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 00027006
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 00027162
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 00027031
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 00027014
Zařízení služeb MZe s.p.o. 71294295