Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 31.01.2012 16.03.2012 11:00
Komplexní pozemková úprava Křenice a Třebohostice, část 1: KPÚ Křenice, část 2: KPÚ Třebohostice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 31.01.2012 02.04.2012 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhotka nad Bečvou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2012 16.02.2012 14:00
Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci polních cest Lužná u Boru - polní cesta VPC 3, Lužná u Boru - polní cesta VPC 1, Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC 1, Poloučany - polní cesta C.2.4.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2012 15.02.2012 16:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Šišma
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 27.01.2012 20.02.2012 14:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2012 14.02.2012 09:00
Stavba polních cest HPC 1 a HPC 3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 26.01.2012 27.02.2012 14:00
KPÚ v k. ú. Jakubín - informace po uzavření smlouvy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 26.01.2012 27.02.2012 14:00
Zeměměřičské práce v katastrálních územích okresu Rakovník
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2012 08.02.2012 10:00
Hlavní polní cesta PC1 a Vodní nádrž Solařky, k.ú. Suchá Loz
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.01.2012 20.02.2012 10:00
Polní cesta P3 a PV 29 v k.ú. Pašovice na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.01.2012 15.02.2012 10:00
Polní cesty v katastrálním území Horní Věstonice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.01.2012 15.02.2012 10:00
Protierozní vodní nádrž, polní cesta a související objekty v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.01.2012 15.02.2012 10:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Velká u Milevska
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.01.2012 20.02.2012 11:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hlivice, Lipina u Šternberka a Vilémov u Litovle
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 24.01.2012 14.03.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016